Thông tin liên hệ UBND thị trấn Khe Sanh

STT THÔNG TIN    
1 Địa chỉ: Số 130, đường Lê Duẩn, khối 2, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị    
2 Số điện thoại: 02333880575    
3 Hộp thư điện tử :
thitrankhesanh@quangtri.gov.vn
hoặc ubndttks@gmail.com
   
4 Trang thông tin điện tử:
http://thitrankhesanh.quangtri.gov.vn
   
 

Thông báo
Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID