Tổ chức bộ máy

THỊ TRẤN KHE SANH (thitrankhesanh@quangtri.gov.vn)
Họ và tên Chức vụ Số điện thoại bàn  Số điện thoại
di động
Nguyễn Ngọc Khoa Bí thư - CT.HĐND   0913456796
Dươnng Văn Hải  Phó Bí thư thường trực Đảng ủy   01679032426
 
Hoàng Văn Quynh Phó Bí thư - Chủ tịch UBND   0913456796
Trần Văn Bạch Phó CT HĐND   0989791535
       

Thông báo
GIấy mời
Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID