LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 01 NĂM 2022 CỦA CƠ QUAN THỊ TRẤN KHE SANH (Từ ngày 03/01/2022 đến ngày 07/01/2022)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 01 CỦA CƠ QUAN THỊ TRẤN KHE SANH

                                           (Từ ngày 03/01/2022 đến ngày 07/01/2022)                                                                                                           

 

Thời gian Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ hai
03/01
Sáng  - Nghỉ bù tết dương lịch    
Chiều  - Nghỉ bù tết dương lịch    
Thứ ba
04/01
Sáng  - 8h00p: Làm việc về đánh giá hiện trạng đất - Đ/c: Hữu, Vũ Phòng TN&MT
 - 8h00p: Làm việc với Đoàn thanh niên TT - Đ/c: Tâm, Hải, Tuấn Hội trường UBND TT
Chiều  - Làm việc chuyên môn    
Thứ tư
05/01
Sáng  - Làm việc chuyên môn    
Chiều  - Làm việc chuyên môn    
Thứ năm
06/01
Sáng  - 8h00p: Dự Hội nghị tổng kết công tác Hội thanh niên xung phong năm 2021 - Đ/c: Châu Hội trường UBND TT
 - 8h00p: Họp BCH Đoàn TN thị trấn  - BCH Đoàn TN TT Phòng họp UBND TT
 - 8h00p: Thâm nhập quân toàn thị trấn - Đ/c: Vĩnh, Trọng Địa bàn thị trấn
Chiều  - 14h00p: Làm việc về sửa chữa các tuyến giao thông - Đ/c: Hữu Hội trường
UBND huyện
Thứ sáu
07/01
Sáng  - 7h30p: Họp HĐND TT (Cả ngày) - BTV Đảng uỷ,
TT HĐND, UBND, CT UBMT TT;
ĐB HĐND TT;
Uỷ viên UBND; Công chức UBND TT
Hội trường UBND TT
Chiều  - Làm việc chuyên môn    
Thứ bảy
08/01
Sáng - Nghỉ    
Chiều  - Nghỉ    
Chủ nhật
09/01
Sáng  - Nghỉ    
Chiều  - Nghỉ    

Thông báo
Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID