LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 02 CỦA CƠ QUAN THỊ TRẤN KHE SANH (Từ ngày 10/01/2022 đến ngày 14/01/2022)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 02 CỦA CƠ QUAN THỊ TRẤN KHE SANH

 (Từ ngày 10/01/2022 đến ngày 14/01/2022)                                                                                                              

 

Thời gian Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ hai
10/01
Sáng  - Giao ban Thường trực Đảng uỷ - Đ/c: Tâm, Hải, Hữu, Ngọc Hội trường UBND TT
Chiều  - 14h00p: Giải quyết đơn kiến nghị của bà Nguyễn Thị Tình – Khối 1 - Đ/c: Hữu, Vũ Phòng TN&MT
Thứ ba
11
/01
Sáng  - 7h30p: Dự Hội nghị tổng kết công tác QPAN - Đ/c: Tâm, Hữu, Vĩnh, Vinh Hội trường
UBND huyện
 - 8h00p: Kiểm tra vi phạm hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp - Đ/c: Châu, Linh Địa bàn Khối 1,
Khối 3A
Chiều  - 14h00p: Dự Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo trật tự ATGT năm 2021 - Đ/c: Châu, Vinh Hội trường
UBND huyện
 - 14h00p: Làm việc về tổ chức quản lý quỹ đất - Đ/c: Hữu, Vũ Phòng TN&MT
Thứ tư
12
/01
Sáng  - 7h30p: Họp BTV Hội nông dân huyện - Đ/c: Hưng Hội ND huyện
 - 7h30p: Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác xây dựng Đảng của Tỉnh - Đ/c: Tâm Hội trường Huyện uỷ
 - 8h30: Họp giải quyết vướng mắc trong công tác GPMB dự án GMS - ĐD BTV Đảng uỷ;
- Đ/c: Hữu, Yến, Vũ
Phòng họp UBND TT
 - 10h30p: Họp giải quyết vướng mắc trong công tác GPMB dự án GMS - Đ/c: Hữu, Vũ Phòng họp UBND TT
Chiều  - 14h00p: Dự Hội nghị tổng kết Hội ND huyện - Đ/c: Hưng Hội trường
UBMT huyện
 - 14h00p: Làm  việc với Huyện Đoàn - Đ/c: Tâm Phòng họp UBND TT
Thứ năm
13/01
Sáng  - 7h30p: Đón công dân hoàn thành NVQS trở về địa phương - Đ/c: Trọng Ban CHQS huyện
 - 8h00p: Làm việc với Trung tâm Môi trường và đô thị huyện - Đ/c: Châu, Linh Phòng họp UBND TT
Chiều  - 13h30p: Đi thực tế nắm tình hình gieo cấy vụ đông xuân - Đ/c: Hưng, Cuông Địa bàn Khối 2
 - 14h00p: Kiểm tra vi phạm hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp - Đ/c: Châu, Linh Phòng họp UBND TT
 - 14h00p: Dự Hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022 - Đ/c: Hữu Hội trường UBND TT
Thứ sáu
14
/01
Sáng  - 7h30p: Tập huấn Chỉ huy trưởng BCHQS cấp xã
  (Từ ngày 14 – 20/01/2021)
- Đ/c: Vĩnh Tiểu đoàn 43 –
Trung đoàn 842
 - 7h30p: Đi thực tế nắm tình hình gieo cấy vụ đông xuân - Đ/c: Hưng, Cuông Địa bàn Khối1,7
 - 7h30p: Tham dự Lễ ra quân năm ATGT 2022 - Đ/c: Hữu Trung tâm
VHTT - TDTT
 
- 7h30p: Tập huấn nghiệp vụ công tác theo dõi THPL về xử lý VPHC
- Đ/c: Bạch, Châu, Vinh, Luận, Bình, Loan, Linh Hội trường
UBND Xã Tân Thành
 
- 8h00p: Dự Hội nghị lần thứ 8, khoá X, nhiệm kỳ 2019 – 2024 UBMTTQVN huyện Hướng Hoá
- Đ/c: Yến Hội trường
UBMT huyện
Chiều  - 13h30p: Đi thực tế nắm tình hình gieo cấy vụ đông xuân - Đ/c: Hưng, Cuông Địa bàn Khối 4,5,6
 - 13h45p: Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021 - BCH Đảng bộ TT;
- CT UBMT và CT các ban ngành đoàn thể TT;
Hội trường UBND TT
Thứ bảy
15/01
Sáng - Nghỉ    
Chiều  - Nghỉ    
Chủ nhật
16/01
Sáng  - Nghỉ    
Chiều  - Nghỉ    

Thông báo
Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID