LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 03 CỦA CƠ QUAN THỊ TRẤN KHE SANH (Từ ngày 13/01 đến ngày 19/01/2020) (Lịch phát lần thứ nhất)

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ 2
13/01
Sáng Làm việc chuyên môn    
Chiều Làm việc chuyên môn    
Thứ 3
14/01
Sáng 8h00’: Hội nghị tổng kết KTXH, QPAN năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 Toàn thể CB, CC cơ quan thị trấn, theo Giấy mời Hội trường UBND thị trấn
8h30’: Tham gia làm việc về GPMB đường Hùng Vương (giai đoạn 2) thuộc dự án GMS Đ/c Dũng, Vũ Tại khối 2
Chiều 14h00’: Dự động thổ công trình Đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMT thị trấn Tại khối 1
Thứ 4
15/01
Sáng 8h00’: Nghiệm thu công trình đường kiệt 80 Phan Đình Phùng, khối 1 Đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMT, Ban giám sát đầu tư cộng đồng thị trấn, Đ/c Dũng Tại khối 1
9h00’: Nghiệm thu công trình kênh mương khối 5 Tại khối 5
 
9h30’: Thăm gia đình bị hỏa hoạn
Đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMT,các  Đoàn thể thị trấn Tại nhà ông Hồ Văn Bằng, khối 6
8h00’: Tham gia Đại hội chi bộ Đảng (01 ngày) Đ/c Anh Tại khối 3B
Chiều Làm việc chuyên môn    
Thứ 5
16/01
Sáng Làm việc chuyên môn    
Chiều 13h30’: Làm việc tại Đảng bộ BP khối 5 về nhân sự BCT Mặt trận khối 5 Đ/c Anh Tại khối 5
Thứ 6
17/01
Sáng 8h00’: Dự hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển KTXH năm 2020 Đ/c Quynh Tại Hội trường UBND huyện
 
13h30’: Dự Hội nghị tổng kết công tác BHXH năm 2019
Đ/c Quynh Tại Hội trường UBND huyện
Chiều 15h00’: Hội ý tuần UBND thị trấn Cán bộ, công chức UBND thị trấn Trụ sở cơ quan thị trấn
 

Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID