LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 04 CỦA CƠ QUAN THỊ TRẤN KHE SANH (Từ ngày 20/01 đến ngày 26/01/2020) (Lịch phát lần thứ nhất)

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ 2
20/01
Sáng Làm việc chuyên môn    
Chiều Tổng vệ sinh cơ quan thị trấn Toán thể CB, CC cơ quan Trụ sở cơ quan thị trấn
16h30’: Tất niên cơ quan Công an huyện Đ/c Khoa, Quynh Công an huyện
Thứ 3
21/01
Sáng Làm việc chuyên môn    
Chiều 16h00’: Viếng Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMT thị trấn Nghĩa trang Liệt sỹ huyện
17h00’: Tất niên cơ quan thị trấn Toàn thể CB, Cc cơ quan Trụ sở  cơ quan thị trấn
Thứ 4
22/01
Sáng Làm việc chuyên môn    
Chiều Làm việc chuyên môn    
Thứ 5
23/01
Sáng Nghỉ Tết    
Chiều Nghỉ Tết    
Thứ 6
24/01
Sáng Nghỉ Tết    
Chiều Nghỉ Tết    
Thứ 7
25/01
Sáng Nghỉ Tết    
Chiều Nghỉ Tết    
Chủ nhật
26/01
Sáng Nghỉ Tết    
Chiều Nghỉ Tết    
 

Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID