LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 04 CỦA UBND THỊ TRẤN KHE SANH (Từ ngày 21/01 đến ngày 25/01/2019) (Lịch phát lần thứ nhất)

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
 
Thứ 2
21/01
Sáng 7h30: Dự Lễ khai mạc giải bóng đá nam 11 người chào mừng kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Xuân Kỷ Hợi năm 2019 Đ/c Thanh, Châu Sân vận động huyện
Chiều 13h30: Tham gia học tập Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII của Đảng Đ/c Sắc Hội trường UBND thị trấn
Thứ 3
22/01
Sáng 8h00: Làm việc tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị Đ/c Quynh, Sắc Tại cơ quan BHXH tỉnh
13h30: Tham gia học tập Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII của Đảng Toàn thể Đảng viên Chi bộ cơ quan thị trấn Hội trường UBND thị trấn
Chiều Làm việc chuyên môn    
Thứ 4
23/01
Sáng 7h30: Tham gia tập huấn cán bộ quân sự cơ sở đầu năm 2019 Đ/c Vĩnh, Huy BCH Quân sự huyện
Chiều 13h30: Dự hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 Đ/c Quynh Hội trường UBND huyện
Thứ 5
24/01
Sáng 7h30: Hội nghị triển khai công tác đảm bảo ANTT thời gian trước, trong và sau Tết nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 BCĐ 138&1523
thị trấn; theo giấy mời
Hội trường UBND thị trấn
Chiều 14h00: Dự Hội nghị triển khai Kế hoạch lập hồ sơ, khám, quản lý sức khỏe người dân; Tổng kết công tác BCĐ chăm sóc sức khỏe nhân dân và BCĐ VS ATTP năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 Đ/c Thanh Hội trường UBND huyện
Thứ 6
25/01
Sáng 8h00: Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan thị trấn năm 2019 Toàn thể Cán bộ, công chức cơ quan thị trấn Hội trường UBND thị trấn
Chiều Làm việc chuyên môn    
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
 
Thứ 2
21/01
Sáng 7h30: Dự Lễ khai mạc giải bóng đá nam 11 người chào mừng kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Xuân Kỷ Hợi năm 2019 Đ/c Thanh, Châu Sân vận động huyện
Chiều 13h30: Tham gia học tập Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII của Đảng Đ/c Sắc Hội trường UBND thị trấn
Thứ 3
22/01
Sáng 8h00: Làm việc tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị Đ/c Quynh, Sắc Tại cơ quan BHXH tỉnh
13h30: Tham gia học tập Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII của Đảng Toàn thể Đảng viên Chi bộ cơ quan thị trấn Hội trường UBND thị trấn
Chiều Làm việc chuyên môn    
Thứ 4
23/01
Sáng 7h30: Tham gia tập huấn cán bộ quân sự cơ sở đầu năm 2019 Đ/c Vĩnh, Huy BCH Quân sự huyện
Chiều 13h30: Dự hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 Đ/c Quynh Hội trường UBND huyện
Thứ 5
24/01
Sáng 7h30: Hội nghị triển khai công tác đảm bảo ANTT thời gian trước, trong và sau Tết nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 BCĐ 138&1523
thị trấn; theo giấy mời
Hội trường UBND thị trấn
Chiều 14h00: Dự Hội nghị triển khai Kế hoạch lập hồ sơ, khám, quản lý sức khỏe người dân; Tổng kết công tác BCĐ chăm sóc sức khỏe nhân dân và BCĐ VS ATTP năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 Đ/c Thanh Hội trường UBND huyện
Thứ 6
25/01
Sáng 8h00: Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan thị trấn năm 2019 Toàn thể Cán bộ, công chức cơ quan thị trấn Hội trường UBND thị trấn
Chiều Làm việc chuyên môn    
 

Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID