LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 04 CỦA UBND THỊ TRẤN KHE SANH (Từ ngày 22/01 đến ngày 26/01/2018) (Lịch phát lần thứ nhất)

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
 
Thứ 2
22/01
Sáng Làm việc chuyên môn    
Chiều  
1600: Hội ý tuần
Toàn thể CB, CC UBND thị trấn Hội trường UBND thị trấn
Thứ 3
23/01
Sáng 7h30: Dự họp BCH Đảng bộ thị trấn Đ/c Quynh, Thanh, Châu, Vĩnh Hội trường UBND thị trấn
9h00: Tham gia giải quyết đơn của Ông Lê Niên – Khối 2 Đ/c  Vũ Tại khối 2
Chiều 13h30: Tham gia chi trả tiền điều chỉnh, bổ sung, thưởng tiến độ GPMB thuộc dự án GMS Đ/c Vũ Hội trường UBND thị trấn
13h30: Phối hợp với Chi cục Thuế huyện kiểm tra việc nộp thuế của hộ kinh doanh tại khối 3B Đ/c Thanh Tại Khối 3B
13h30: Tập huấn triển khai Thông tư 107/2017 hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp Đ/c Sắc Trung tâm BD Chính trị huyện
Thứ 4
24/01
Sáng 9h00: Tham gia giải quyết đơn của Bà Nguyễn Thị Quý - khối 1 Đ/c Thanh, Vũ Trụ sở UBND thị trấn
Chiều 13h30: Dự Lễ kỷ niệm 20 năm xây dựng và phát triển Chợ Khe Sanh Đ/c Quynh Tại Chợ Khe Sanh
Thứ 5
25/01
Sáng 7h30: Tham gia học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết TW 6 Toàn thể CB, CC thị trấn Hội trường UBND thị trấn
7h30: Dự Lễ ra quân ATGT năm 2018 của huyện Đ/c Thanh Phòng VHTT huyện
8h00: Dự họp, đối thoại với công dân liên quan đất Khe dân cư mở rộng Khối 1 TT Khe Sanh Đ/c Quynh Hội trường UBND huyện
Chiều Làm việc chuyên môn    
Thứ 6
26/01
Sáng Làm việc chuyên môn    
Chiều  
Làm việc chuyên môn
 
   
 

Thông báo
GIấy mời
Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID