LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 07 CỦA CƠ QUAN THỊ TRẤN KHE SANH (Từ ngày 10/02 đến ngày 16/02/2020) (Lịch phát lần thứ nhất)

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ 2
10/02
Sáng 7h30’: Tham gia duyệt nội dung Đại hội của ĐBBP khối 3B BTV Đảng ủy thị trấn Hội trường UBND thị trấn
Chiều 13h30’: Tham gia duyệt nội dung Đại hội của Chi bộ Trường TH số 1,2 BTV Đảng ủy thị trấn Hội trường UBND thị trấn
Thứ 3
11/02
Sáng 8h00’: Gặp mặt công dân lên đường nhập ngũ năm 2020 Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBMT, đoàn thể thị trấn; Đ/c Quynh, Vĩnh, Huy Hội trường UBND thị trấn
7h30’: Tham gia duyệt nội dung Đại hội của ĐBBP khối 1 BTV Đảng ủy thị trấn Hội trường UBND thị trấn
Chiều 13h30’: Tham gia duyệt nội dung Đại hội của ĐBBP khối 3A BTV Đảng ủy thị trấn Hội trường UBND thị trấn
Thứ 4
12/02
Sáng  
7h30’: Giao quân, dự Lễ giao nhận quân năm 2020
Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMT Tt; CHT Quân sự, Trưởng Công an TT Sân vận động huyện Hướng Hóa
8h00’: Tham gia duyệt nội dung Đại hội của ĐBBP khối 2 BTV Đảng ủy thị trấn Hội trường UBND thị trấn
Chiều 13h30’: Tham gia duyệt nội dung Đại hội của Chi bộ khối 4 BTV Đảng ủy thị trấn Hội trường UBND thị trấn
Thứ 5
13/02
Sáng 7h30’: Tham gia duyệt nội dung Đại hội của Chi bộ khối 6 BTV Đảng ủy thị trấn Hội trường UBND thị trấn
7h30’: Giao ban tại Ban CH Quân sự huyện Đ/c Vĩnh BCH quân sự huyện
8h00’: Dự làm việc giải quyết vướng mắc trong công tác GPMB dự án GMS Đ/c Quynh, Anh Phòng họp số 1,
trụ sở UBND huyện
Chiều 13h30’: Tham gia duyệt nội dung Đại hội của Chi bộ Trường MN Bình minh và MN Khe Sanh BTV Đảng ủy thị trấn Hội trường UBND thị trấn
Thứ 6
14/02
Sáng 7h30’: Tham gia duyệt nội dung Đại hội của Chi bộ khối BTV Đảng ủy thị trấn Hội trường UBND thị trấn
Chiều 13h30’: Tham gia duyệt nội dung Đại hội của Chi bộ Trường MN Hiệp Đức và Trường THCS BTV Đảng ủy thị trấn Hội trường UBND thị trấn
Thứ 7
15/02
Sáng Nghỉ    
Chiều Nghỉ    
Chủ nhật
16/02
Sáng Nghỉ    
Chiều Nghỉ    
 

Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID