LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 09 CỦA CƠ QUAN THỊ TRẤN KHE SANH (Từ ngày 24/02 đến ngày 28/02/2020) (Lịch phát lần thứ hai)

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ 2
24/02
Sáng 7h30’: Họp BCH Đảng bộ thị trấn BCH Đảng bộ thị trấn Hội trường UBND thị trấn
7h30’: Dự họp cấp ủy Chi bộ 1 – ĐBBP khối 1 Đ/c Yến Nhà SHCĐ khối 1
Chiều 13h30’: Dự Đại hội Chi bộ Trường MN Khe Sanh Đ/c Hải Trường MN Khe Sanh
Thứ 3
25/02
Sáng 8h30’: Dự Hội thảo chia sẻ kết quả khảo sát, thu thập thông tin Đ/c Quynh, Vũ Hội trường Phòng Dân tộc huyện
7h30’: Tham gia sinh hoạt chi bộ Đảng Đ/c Quynh, Vĩnh, Yến, Hưng,Tuấn, Loan, Kiều Dũng Nhà SHCĐ khối 1
7h00’: Về khu dân cư làm việc Ban công tác Mặt trận khối 5,6 Đ/c Anh Tại khối 5,6
Chiều 13h30’: Tham gia sinh hoạt chi bộ Đảng Đ/c Hải, Vũ, Sắc, Hiền Nhà SHCĐ khối 7
13h30’: Tham gia sinh hoạt chi bộ Đảng Đ/c Luân, Châu Nhà SHCĐ khối 4
14h00’: Dự Đại hội Đảng bộ bộ phận khối 3A nhiệm kỳ 2020-2025 (phiên trù bị) Đ/c Bạch, Lan, Ly Nhà SHCĐ khối 3A
13h30’: Làm việc với Mặt trận TQ huyện về kiện toàn Ban Công tác Mặt trận khối 5,6 Đ/c Anh Tại Mặt trận huyện
Thứ 4
26/02
Sáng 7h30’: Dự Đại hội Đảng bộ bộ phận khối 3A nhiệm kỳ 2020-2025 (phiên chính thức) Đ/c Khoa, Bạch, Anh, Lan, Ly Nhà SHCĐ khối 3A
7h30’: Làm việc tại Tòa án Nhân dân huyện Đ/c Quynh Tòa án nhân dân huyện
7h30’: Đi cơ sở Đ/c Yến Khối 3A
Chiều 13h30’: Dự Đại hội Chi bộ Trường THCS Khe Sanh Đ/c Quynh Tại Trường THCS Khe Sanh
14h00’: Đi cơ sở Đ/c Yến Khối 3B
Thứ 5
27/02
Sáng 8h00’: Họp BTC giải bóng đá nam 11 người của thị trấn BTC giải Hội trường UBND thị trấn
7h00’: Về khu dân cư nắm bắt công tác GPMB Đ/c Anh Tại khối 2, khối 4
Chiều 14h00’: Làm việc về giải quyết đơn kiến nghị của bà Hồ Thị Thục khối 3B Đ/c Quynh, Dũng Phòng họp số 1, UBND huyện
13h30’: Dự Đại hội Chi bộ Trường PTDT Nội trú Hướng Hóa Đ/c Khoa Trường PTDT Nội trú
Hướng Hóa
14h00’: Dự Đại hội Chi bộ khối 4 nhiệm kỳ 2020-2022 (phiên trù bị) Đ/c Luân, Châu Nhà SHCĐ khối 4
Thứ 6
28/02
Sáng 7h30’: Dự Đại hội Chi bộ khối 4 nhiệm kỳ 2020-2022 (phiên chính thức) Đ/c Quynh, Anh, Luân, Châu Nhà SHCĐ khối 4
7h30’: Đi cơ sở Đ/c Yến Khối 5
Chiều 13h30’: Dự Đại hội Chi bộ khối 6 Đ/c Khoa Tại Khối 6
13h30’: Dự Đại hội Chi bộ Trường MN Bình Minh Đ/c Hải Trường MN Bình Minh
14h00’: Đi cơ sở Đ/c Yến Khối 6
 

Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID