LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 09 CỦA UBND THỊ TRẤN KHE SANH (Từ ngày 26/02 đến ngày 02/3/2018) (Lịch phát lần thứ nhất)

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
 
Thứ 2
26/02
Sáng 8h00: Dự Hội nghị phổ biến GDPL năm 2018 (01 ngày) Đ/c Thanh, Bình, Luận Hội trường UBND huyện
Chiều  
Làm việc chuyên môn
 
   
Thứ 3
27/02
Sáng  
8h00: Dự Tổng kết công tác y tế năm 2017
Đ/c  Thanh Trạm y tế thị trấn
 
8h30: Dự họp đối thoại, xử lý kiến nghị của hộ Ông Lê Quang khối 2
Đ/c Quynh Trung tâm phát triển quỹ đất
Chiều  
14h00: Tham gia làm việc với các hộ thuộc khối 7 về việc kiến nghị liên quan đến đường Hùng Vương
Đ/c Thanh Trung tâm học tập cộng đồng khối 7
Thứ 4
28/02
Sáng  
8h00: Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan thị trấn năm 2018
Toàn thể cán bộ, công chức đoàn viên Công đoàn cơ quan thị trấn Hội trường UBND thị trấn
 
8h00: Tham gia Hội thi mô hình học cụ (01 ngày)
Đ/c Vĩnh, Huy BCH Quân sự huyện
Chiều  
Làm việc chuyên môn
 
   
Thứ 5
01/3
Sáng  
7h30: Tham gia tập huấn triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của UBND phường, xã, thị trấn năm 2018
Đ/c Quynh Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
 
07h30: Dự lễ ra quân huấn luyện năm 2018
 
Đ/c Quynh,
Vĩnh, Huy
Ban CHQS huyện
Chiều  
Làm việc chuyên môn
 
   
Thứ 6
02/3
Sáng Làm việc chuyên môn
 
   
  15h00:  Hội ý tuần Toàn thể cán bộ công chức UBND thị trấn Hội trường UBND thị trấn
 

Thông báo
GIấy mời
Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID