LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 10 CỦA CƠ QUAN THỊ TRẤN KHE SANH (Từ ngày 02/3 đến ngày 08/3/2020) (Lịch phát lần thứ hai)

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ 2
02/3
Sáng 7h30’: Chào cờ đầu tháng 3 Toàn thể cán bộ, công chức cơ quan thị trấn Hội trường UBND thị trấn
Chiều 14h00’: Tham gia làm việc về giải quyết đơn của công dân Đ/c Vũ Phòng TN và MT huyện
Thứ 3
03/3
Sáng 7h00’: Làm việc Ban Công tác Mặt trận khối 5,6 Đ/c Anh Nhà SHCĐ khối 5,6
Chiều 13h30’: Dự Đại hội Đảng bộ bộ phận khối 2 nhiệm kỳ 2020-2025 (phiên trù bị) Đ/c Thắm, Đào, Huy Nhà SHCĐ khối 2
Thứ 4
04/3
Sáng 7h30’: Dự Đại hội Đảng bộ bộ phận khối 2 nhiệm kỳ 2020-2025 (phiên chính thức) Đ/c Quynh, Anh, Thắm, Đào, Huy Nhà SHCĐ khối 2
8h30’: Dự làm việc về GPMB dự án GMS Đ/c Dũng, Vũ BQL Dự án ĐTXD và PTQĐ huyện
Chiều 14h00’: Dự làm việc với Công ty Cổ phần Nông sản Tân Lâm Đ/c Quynh Phòng họp số 1,
Trụ sở UBND huyện
Thứ 5
05/3
Sáng 7h00’: Về khu dân cư nắm bắt công tác GPMB Đ/c Anh Khối, 3B, 4
8h00’: Giải quyết đơn kiến nghị của công dân (hoãn) Đ/c Quynh, Vũ, Dũng Tại khối 2
8h30’: Quyết toán thuế Đ/c Sắc Chi cục Thuế huyện
Chiều 13h30’: Dự Đại hội Chi bộ Trường Tiểu học số 1 Khe Sanh Đ/c Khoa Trường Tiểu học số 1
Khe Sanh
13h30’: Dự Đại hội Chi bộ Trường Tiểu học số 2 Khe Sanh Đ/c Hải Trường Tiểu học số 2
Khe Sanh
16h30’: Gặp mặt, tọa đàm kỷ niệm 110 năm Ngày quốc tế phụ nữ 8/3 Tổ nữ công, cán bộ, công chức cơ quan thị trấn Tại HT UBND TT
Thứ 6
06/3
Sáng 7h30’: Dự Đại hội ĐBBP khối 5 nhiệm kỳ 2020-2025 Đ/c Khoa Nhà SHCĐ khối 4
7h30’: Đi cơ sở Đ/c Yến, Đào Khối 4
Chiều 13h30’: Dự Đại hội Chi bộ Công an thị trấn Khe Sanh Đ/c Quynh Công an thị trấn Khe Sanh
13h30’: Đi cơ sở Đ/c Yến, Đào Khối 7
Thứ 7
07/3
Sáng 13h30’: Dự Đại hội Chi bộ Trường MN Hiệp Đức Đ/c Hải Trường MN Hiệp Đức
Chiều Nghỉ    
Chủ nhật
08/3
Sáng Nghỉ    
Chiều Nghỉ    
 

Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID