LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 11 CỦA CƠ QUAN THỊ TRẤN KHE SANH (Từ ngày 09/3 đến ngày 15/3/2020) (Lịch phát lần thứ nhất)

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ 2
09/3
Sáng 7h30’: Dự Đại hội Đảng bộ bộ phận khối 1 nhiệm kỳ 2020-2025 (01 ngày) Đ/c Quynh, Vĩnh, Yến, Hưng,Tuấn, Luận, Loan, Kiều Dũng Nhà SHCĐ khối 1
7h30’: Dự Đại hội Chi bộ khối 1 nhiệm kỳ 2020-2022 (01 ngày) Đ/c Hải, Sắc, Vũ, Hiền Nhà SHCĐ khối 7
7h30: Dự họp về công tác phòng dịch Covid-18 Đ/c Quynh Tại UBND huyện
Chiều Làm việc chuyên môn    
Thứ 3
10/3
Sáng Làm việc chuyên môn    
Chiều 14h00’: Dự họp tại Huyện ủy Đ/c Quynh Tại Huyện ủy Hướng Hóa
Thứ 4
11/3
Sáng 8h00’: Họp UBND thị trấn Khe Sanh tháng 3 năm 2020 (họp mở rộng) Toàn thể CB, CC cơ quan thị trấn Khe Sanh, theo Giấy mời Hội trường UBND thị trấn
8h30’: Dự làm việc về GPMB dự án GMS Đ/c Dũng BQL Dự án ĐTXD và PTQĐ huyện
Chiều Làm việc chuyên môn    
Thứ 5
12/3
Sáng Làm việc chuyên môn    
Chiều Làm việc chuyên môn    
Thứ 6
13/3
Sáng Làm việc chuyên môn    
Chiều Làm việc chuyên môn    
Thứ 7
14/3
Sáng Nghỉ    
Chiều Nghỉ    
Chủ nhật
15/3
Sáng Nghỉ    
Chiều Nghỉ    
 

Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID