LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 11 CỦA UBND THỊ TRẤN KHE SANH (Từ ngày 12/3 đến ngày 16/3/2018) (Lịch phát lần thứ nhất)

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
 
Thứ 2
12/3
Sáng 8h00: Họp UBND thị trấn tháng 3 năm 2018 Toàn thể cán bộ công chức thị trấn Hội trường UBND thị trấn
Chiều Làm việc chuyên môn    
Thứ 3
13/3
Sáng Làm việc chuyên môn    
Chiều Làm việc chuyên môn    
Thứ 4
14/3
Sáng 7h30: Dự họp Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Chiến thắng Khe Sanh – Giải phóng Hướng Hóa Đ/c Quynh Phòng họp số 1 UBND huyện
7h30: Dự Hội nghị Công an lắng nghe ý kiến nhân dân Đ/c Thanh, Công chức Tp, VP, ĐC, VH, TC Hội trường UBND thị trấn
8h00: Tham gia buổi làm việc giải quyết vướng mắc liên quan đến công tác GPMB thực hiện dự án GMS Đ/c Thanh, Vũ Tại nhà Ông Nguyễn Ngọc Quang khối 2
8h00: Tham gia họp lãnh đội tại huyện Đ/c Châu Trung tâm TDTT huyện
Chiều 14h00: Họp Ban quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa thị trấn Đ/c Thanh, BQL Quỹ ĐƠĐN TT Hội trường UBND thị trấn
Thứ 5
15/3
Sáng 8h30: Tham gia buổi làm việc giải quyết vướng mắc liên quan đến công tác GPMB thực hiện dự án GMS Đ/c Thanh, Vũ Tại nhà Ông Trần Văn Bá khối 2
Chiều Làm việc chuyên môn    
Thứ 6
16/3
Sáng Làm việc chuyên môn    
Chiều 15h00:  Hội ý tuần Toàn thể cán bộ công chức UBND thị trấn Hội trường UBND thị trấn
 

Thông báo
GIấy mời
Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID