LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 11 CỦA UBND THỊ TRẤN KHE SANH (Từ ngày 18/3 đến ngày 24/3/2019) (Lịch phát lần thứ nhất)

 
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
 
Thứ 2
18/3
Sáng Làm việc chuyên môn    
Chiều 14h00: Dự Hội nghị BCH Hội Khuyến học thị trấn triển khai Kế hoạch thực hiện năm 2019 Đ/c Thanh, Châu, theo giấy mời Hội trường UBND thị trấn
Thứ 3
19/3
Sáng 7h30: Dự Hội nghị tổng kết công tác XD phong trào toàn dân BV ANTQ năm 2018 Đ/c Quynh Hội trường Công an huyện
8h00: Tham gia xác minh, kiểm tra theo nội dung đơn của ông Lê Khoa khối 2 về đường giao thông tại khối 2 Đ/c Vũ Tại khối 2
Chiều Làm việc chuyên môn    
Thứ 4
20/3
Sáng 8h00: Họp về công tác tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 thị trấn Đ/c Thanh, BCĐ, Điều tra viên, theo giấy mời Hội trường UBND thị trấn
9h30: Họp về công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn thị trấn Đ/c Thanh, BCĐ, theo giấy mời Hội trường UBND thị trấn
8h30: Dự làm việc về công tác GPMB liên quan đến Công ty CPNS Tân Lâm Đ/c Quynh Trung tâm PT quỹ đất huyện
Chiều Làm việc chuyên môn    
Thứ 5
21/3
Sáng 8h00: Làm việc giải quyết nợ đọng thuế Đ/c Quynh Hội trường UBND thị trấn
Chiều 14h00: Dự làm việc về công tác GPMB khu đất Tái định cư khối 1 Đ/c Quynh Trụ sở UBND huyện
Thứ 6
22/3
Sáng Làm việc chuyên môn    
Chiều  
15h00: Hội ý tuần UBND thị trấn
Toàn thể cán bộ, công chức UBND thị trấn Hội trường UBND thị trấn
Thứ 7
23/3
Sáng Nghỉ cuối tuần
Chiều
Chủ nhật
24/3
Sáng 7h00: Tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019 Cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh và người dân trên địa bàn thị trấn Trụ sở UBND thị trấn
Chiều Nghỉ cuối tuần    
 

Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID