LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 12 CỦA CƠ QUAN THỊ TRẤN KHE SANH (Từ ngày 16/3 đến ngày 22/3/2020) (Lịch phát lần thứ hai)

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ 2
16/3
Sáng Làm việc chuyên môn    
Chiều 14h00’: Dự làm việc thống nhất việc trả lời đơn kiến nghị của ông Nguyễn Duy Mạnh, khối 2 (GMS) Đ/c Quynh BQL Dự ánXD và PTQĐ huyện
15h00’: Dự làm việc liên quan đến công tác GPMB dự án GMS (liên quan đến ông Trần Văn Bá, khối 2) Đ/c Dũng BQL Dự ánXD và PTQĐ huyện
14h00’: Dự làm việc kiểm tra, xử lý đề nghị của công dân tại khối 3B (ông Xôm Men, bà Bùi Thị Loan, ông Đặng Văn Vũ) Đ/c Vũ Tại thực địa (khối 3B)
14h00’: Làm việc  với cấp ủy ĐBBP khối 1 Đ/c Hải Tại Hội trường khối 1
Thứ 3
17/3
Sáng 8h00’:Dự họp BCĐ các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Đ/c Quynh Hội trường UBND huyện
8h00’: Dự làm việc với đoàn kiểm tra của Liên đoàn Lao động huyện tại trường mầm non Bình Minh Khe Sanh Đ/c Khoa, Bạch Trường MN Bình Minh
Khe Sanh
Chiều Làm việc chuyên môn    
Thứ 4
18/3
Sáng 8h00’: Dự làm việc với đoàn kiểm tra của huyện về công tác hoạt động của mô hình Làng không có người sinh con thứ 3 trở lên tại khối 7 (hoãn) Đ/c Quynh Hội trường khối 7
7h30’: Dự Đại hội Đảng bộ xã Tân Thành Đ/c Khoa UBND xã Tân Thành
7h30’: Đi cơ sở (01 ngày) Đ/c Yến, Đào Khối 7
Chiều Làm việc chuyên môn    
Thứ 5
19/3
Sáng 8h00’: Dự đối thoại với các hộ gia đình có liên quan vấn đề lấn chiếm đất đai, xây dựng công trình trên địa bàn thị trấn Khe Sanh Đ/c Quynh, Dũng, Vũ Phòng họp số 1, UBND huyện
8h00’: Họp Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn BTV Đảng ủy TT Hội trường UBND thị trấn
7h30’: Tham gia sinh hoạt dự bị động viên Đ/c Vĩnh, Huy BCH Quân sự huyện
Chiều Làm việc chuyên môn    
Thứ 6
20/3
Sáng 7h00’: Làm việc với BĐH Quỹ BV và PTR tỉnh Đ/c Quynh, Vũ Tại trụ sở UBND TT
Chiều 14h00’: Họp xét hồ sơ bảo trợ xã hội Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội Hội trường UBND thị trấn
Thứ 7
21/3
Sáng Nghỉ    
Chiều Nghỉ    
Chủ nhật
22/3
Sáng Nghỉ    
Chiều Nghỉ    
 

Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID