LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 12 CỦA UBND THỊ TRẤN KHE SANH (Từ ngày 19/3 đến ngày 23/3/2018) (Lịch phát lần thứ nhất)

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
 
Thứ 2
19/3
Sáng 8h00: Làm việc với BTV Đảng ủy TT Đ/c Quynh, Thanh Hội trường UBND thị trấn
8h00: Làm việc với Đoàn kiểm sát việc thi hành án hình sự tại UBND thị trấn Đ/c Luận Trụ sở UBND TT
Chiều 13h30: Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành văn hóa Đ/c Thanh, Châu Nhà văn hóa TT dân tộc Pa Cô-Vân Kiều huyện
Thứ 3
20/3
Sáng Làm việc chuyên môn    
Chiều Làm việc chuyên môn    
Thứ 4
21/3
Sáng 8h00: Họp triển khai công tác hành lang ATGT đường bộ Đ/c Thanh, Dũng, Châu, Vũ, Luận, Hội trường UBND thị trấn
9h30: Họp Cán bộ KNV, Thú y; CTV khuyến nông, thú y; Khối trưởng. Đ/c Thanh, Thắm Hội trường UBND thị trấn
Chiều 13h30: Họp Hội đồng bảo trợ thị trấn Đ/c Thanh, Lan Hội trường UBND thị trấn
Thứ 5
22/3
Sáng Làm việc chuyên môn    
Chiều Làm việc chuyên môn    
Thứ 6
23/3
Sáng Làm việc chuyên môn    
Chiều 15h00:  Hội ý tuần Toàn thể cán bộ công chức UBND thị trấn Hội trường UBND thị trấn
 

Thông báo
GIấy mời
Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID