LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 13 CỦA CƠ QUAN THỊ TRẤN KHE SANH (Từ ngày 23/3 đến ngày 27/3/2020) (Lịch phát lần thứ hai)

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ 2
23/3
Sáng 8h00’: Họp BCH Đảng bộ thị trấn BCH ĐB thị trấn Hội trường UBND thị trấn
8h00’: Xác định ranh giới sử dụng đất Đ/c Vũ Tại khối 2
7h30’: Tập huấn điều tra biến động dân số 01/4/2020 (01 ngày) Đ/c Yến, Ly Tại TP. Đông Hà
Chiều Làm việc chuyên môn    
Thứ 3
24/3
Sáng 8h00’: Dự họp BCĐ huyện về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Đ/c Quynh Hội trường UBND huyện
10h00’: Làm việc khối dân cư về công tác phòng, chống dịch Covid-19 Đ/c Quynh Trụ sở UBND thị trấn
7h30’: Kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp Đ/c Hưng Tại khối 1
7h30’: Tham gia hội ý cấp ủy chi bộ khối 1 Đ/c Yến Tại khối 1
Chiều 14h00’: Dự họp ban chuyển đổi mô hình chợ Đ/c Quynh, Anh, Bạch Phòng KT-HT huyện
13h00’: Kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp Đ/c Hưng Tại khối 2
13h00’: Đi cơ sở Đ/c Yến Tại khối 2
Thứ 4
25/3
Sáng 8h00’: Dự họp giải quyết khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng dự án GMS và WB8 Đ/c Quynh, Vũ Phòng họp số 1,
trụ sở UBND huyện
7h30’: Dự họp Chi bộ Đảng tại khối dân cư Đ/c Quynh, Vĩnh, Yến, Hưng,Tuấn, Loan, Kiều Dũng Tại khối 1
Đ/c Bình, Dũng Tại khối 3B
Đ/c Bạch Tại khối 3A
Chiều  
13h00’: Dự họp Chi bộ Đảng tại khối dân cư
Đ/c Luân, Châu, Thiệu Tại khối 4
Đ/c Hải, Sắc, Vũ, Hiền Tại khối 7
Đ/c Bạch, Lan, Ly Tại khối 3A
Đ/c Anh Tại khối 3B
Thứ 5
26/3
Sáng 8h00’: Dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng huyện năm 2019 Đ/c Quynh Hội trưởng UBND huyện
7h30’: Đôn đốc thu hồi nợ các tổ còn nợ đọng NHCSXH huyện Đ/c Hưng Tại khối 3A
9h00’: Xác định ranh giới sử dụng đất Đ/c Vũ Tại khối 2
Chiều 14h00’: Làm việc về    
13h00’: Đôn đốc thu hồi nợ các tổ còn nợ đọng NHCSXH huyện Đ/c Hưng Tại khối 6
13h30’: Về khu dân cư nắm bắt công tác GPMB Đ/c Anh Tại khối 2, 3B
Thứ 6
27/3
Sáng 7h00’: Làm việc với Đoàn giám sát của Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện (HOÃN) Đ/c Khoa, Quynh, Lan, Thắm,  Yến, Hưng, Luân, Tuấn, Hội trường UBND thị trấn
7h30’: Đôn đốc thu hồi nợ các tổ còn nợ đọng NHCSXH huyện (01 ngày) Đ/c Hưng Tại các khối
Chiều 15h00’: Hội ý tuần UBND thị trấn Cán bộ, công chức UBND thị trấn Trụ sở cơ quan thị trấn
 

Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID