LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 13 CỦA UBND THỊ TRẤN KHE SANH (Từ ngày 26/3 đến ngày 30/3/2018) (Lịch phát lần thứ nhất)

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
 
Thứ 2
26/3
Sáng 6h30: Ra quân đảm bảo trật tự  hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn thị trấn Đ/c Thanh, Dũng, Châu Thị trấn Khe Sanh
Chiều 14h00:  Họp chi bộ cơ quan thị trấn Toàn thể Đảng viên Chi bộ cơ quan Hội trường UBND thị trấn
15h30: Hội ý tuấn Toàn thể cán bộ công chức UBND thị trấn Hội trường UBND thị trấn
Thứ 3
27/3
Sáng 8h00: Dự Lễ ra quân chiến dịch “Điểm” truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ SKSS/KHHGĐ năm 2018 Đ/c Thanh UBND xã A Xing
Chiều 14h00: Tham gia phiên làm việc với UBND huyện Đ/c Quynh, Thanh Phòng họp số 1, Trụ sở UBND huyện
Thứ 4
28/3
Sáng 7h30: Tổ chức kết nạp dân quân mới Đ/c Vĩnh Hội trường UBND thị trấn
Chiều 13h30: Dự họp Ban Tổ chức Hội chợ Kỷ niệm 50 năm Ngày Chiến thắng Khe Sanh – Giải phóng Hướng Hóa Đ/c Quynh Phòng họp số 1, Trụ sở UBND huyện
Thứ 5
29/3
Sáng 8h00: Làm việc với Trạm nghiên cứu thực nghiệm và phát triển nấm tỉnh Đ/c  Thanh, Vũ Trụ sở UBND thị trấn
7h30: Dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 Đ/c Quynh, Luyện, Long Hội trường Công an huyện
Chiều Làm việc chuyên môn    
Thứ 6
30/3
Sáng 7h30: Dự Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2017 Đ/c Quynh Hội trường UBND huyện
Chiều 15h00:  Hội ý tuần Toàn thể cán bộ công chức UBND thị trấn Hội trường UBND thị trấn
 

Thông báo
GIấy mời
Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID