LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 13 CỦA UBND THỊ TRẤN KHE SANH (Từ ngày 26/3 đến ngày 30/3/2018) (Lịch phát lần thứ nhất)

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
 
Thứ 2
26/3
Sáng 6h30: Ra quân đảm bảo trật tự  hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn thị trấn Đ/c Thanh, Dũng, Châu Thị trấn Khe Sanh
Chiều 14h00:  Họp chi bộ cơ quan thị trấn Toàn thể Đảng viên Chi bộ cơ quan Hội trường UBND thị trấn
15h30: Hội ý tuấn Toàn thể cán bộ công chức UBND thị trấn Hội trường UBND thị trấn
Thứ 3
27/3
Sáng 8h00: Dự Lễ ra quân chiến dịch “Điểm” truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ SKSS/KHHGĐ năm 2018 Đ/c Thanh UBND xã A Xing
Chiều 14h00: Tham gia phiên làm việc với UBND huyện Đ/c Quynh, Thanh Phòng họp số 1, Trụ sở UBND huyện
Thứ 4
28/3
Sáng 7h30: Tổ chức kết nạp dân quân mới Đ/c Vĩnh Hội trường UBND thị trấn
Chiều 13h30: Dự họp Ban Tổ chức Hội chợ Kỷ niệm 50 năm Ngày Chiến thắng Khe Sanh – Giải phóng Hướng Hóa Đ/c Quynh Phòng họp số 1, Trụ sở UBND huyện
Thứ 5
29/3
Sáng 8h00: Làm việc với Trạm nghiên cứu thực nghiệm và phát triển nấm tỉnh Đ/c  Thanh, Vũ Trụ sở UBND thị trấn
7h30: Dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 Đ/c Quynh, Luyện, Long Hội trường Công an huyện
Chiều Làm việc chuyên môn    
Thứ 6
30/3
Sáng 7h30: Dự Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2017 Đ/c Quynh Hội trường UBND huyện
Chiều 15h00:  Hội ý tuần Toàn thể cán bộ công chức UBND thị trấn Hội trường UBND thị trấn
 

Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID