LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 14 CỦA UBND THỊ TRẤN KHE SANH (Từ ngày 04/4 đến ngày 06/4/2018) (Lịch phát lần thứ hai)

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
 
Thứ 2
02/4
Sáng 7h00: Chào cờ đầu tháng 4/2018 Toàn thể cán bộ công chức thị trấn Hội trường UBND thị trấn
Chiều 15h00:  Họp chuẩn bị tham gia Liên hoan nghệ thuật quần chúng tại huyện Đ/c Thanh, Châu Hội trường UBND thị trấn
14h30: Hội ý tuần Toàn thể cán bộ công chức UBND thị trấn Hội trường UBND thị trấn
Thứ 3
03/4
Sáng 8h00: bàn giao mặt bằng tuyền đường Hùng Vương km 2 + 500 Đ/c Vũ Hiện trường tại khối 7
8h00: Làm việc khảo sát đất tại khối 2 Đ/c Thanh, Khối trưởng Khối 2 Tại khối 2
Chiều Làm việc chuyên môn   Hội trường UBND thị trấn
Thứ 4
04/4
Sáng 8h00: dự Hội thảo về chủ đề vận hành và bảo dưỡng đường đô thị Đ/c Thanh, Vũ Khách sạn Sêpôn,
thị trấn Lao Bảo
7h30: Đăng ký độ tuổi 17 năm 2018 Đ/c Vĩnh Hội trường UBND thị trấn
Chiều 14h00: dự họp Ban Tổ chức Đại hội TDTT huyện lần thứ V, năm 2017-2018 Đ/c Thanh Trung tâm TDTT huyện
Thứ 5
05/4
Sáng 8h00: Tham gia xác minh ranh giới sử dụng đất tại khối 3A Đ/c Vũ, Dũng Tại khối 3A
Chiều 14h00: Dự họp thông qua các Đề án, báo cáo sơ kết các Nghị quyết Đ/c Quynh Phòng họp số 1,
UBND huyện
Thứ 6
06/4
Sáng 7h30: Dự tập huấn điều tra lâm nghiệp năm 2018 Đ/c Quý Chi cục Thống kê huyện
8h00: Dự bàn giao mặt bằng công trình đường kiệt 104 Lê Lợi nối đường Phạm Ngũ Lão Đ/c Quynh, Vũ Tại khối 2
Chiều 15h00:  Hội ý tuần Toàn thể cán bộ công chức UBND thị trấn Hội trường UBND thị trấn
 

Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID