LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 14 CỦA UBND THỊ TRẤN KHE SANH (Từ ngày 04/4 đến ngày 06/4/2018) (Lịch phát lần thứ hai)

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
 
Thứ 2
02/4
Sáng 7h00: Chào cờ đầu tháng 4/2018 Toàn thể cán bộ công chức thị trấn Hội trường UBND thị trấn
Chiều 15h00:  Họp chuẩn bị tham gia Liên hoan nghệ thuật quần chúng tại huyện Đ/c Thanh, Châu Hội trường UBND thị trấn
14h30: Hội ý tuần Toàn thể cán bộ công chức UBND thị trấn Hội trường UBND thị trấn
Thứ 3
03/4
Sáng 8h00: bàn giao mặt bằng tuyền đường Hùng Vương km 2 + 500 Đ/c Vũ Hiện trường tại khối 7
8h00: Làm việc khảo sát đất tại khối 2 Đ/c Thanh, Khối trưởng Khối 2 Tại khối 2
Chiều Làm việc chuyên môn   Hội trường UBND thị trấn
Thứ 4
04/4
Sáng 8h00: dự Hội thảo về chủ đề vận hành và bảo dưỡng đường đô thị Đ/c Thanh, Vũ Khách sạn Sêpôn,
thị trấn Lao Bảo
7h30: Đăng ký độ tuổi 17 năm 2018 Đ/c Vĩnh Hội trường UBND thị trấn
Chiều 14h00: dự họp Ban Tổ chức Đại hội TDTT huyện lần thứ V, năm 2017-2018 Đ/c Thanh Trung tâm TDTT huyện
Thứ 5
05/4
Sáng 8h00: Tham gia xác minh ranh giới sử dụng đất tại khối 3A Đ/c Vũ, Dũng Tại khối 3A
Chiều 14h00: Dự họp thông qua các Đề án, báo cáo sơ kết các Nghị quyết Đ/c Quynh Phòng họp số 1,
UBND huyện
Thứ 6
06/4
Sáng 7h30: Dự tập huấn điều tra lâm nghiệp năm 2018 Đ/c Quý Chi cục Thống kê huyện
8h00: Dự bàn giao mặt bằng công trình đường kiệt 104 Lê Lợi nối đường Phạm Ngũ Lão Đ/c Quynh, Vũ Tại khối 2
Chiều 15h00:  Hội ý tuần Toàn thể cán bộ công chức UBND thị trấn Hội trường UBND thị trấn
 

Thông báo
GIấy mời
Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID