LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 16 NĂM 2022 CỦA CƠ QUAN THỊ TRẤN KHE SANH (Từ ngày 18/04/2022 đến ngày 22/04/2022)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 16 NĂM 2022 CỦA CƠ QUAN THỊ TRẤN KHE SANH

 (Từ ngày 18/04/2022 đến ngày 22/04/2022)

                                                                                                             

Thời gian Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ hai
18/4
Sáng  - 7h00p: Trực Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 (Cả ngày) - Đ/c: Linh Trạm y tế TT
 - 7h00p: Ra quân giải toả và xử lý tình trạng buôn bán, kinh doanh lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè - Các TV Tổ kiểm tra và xử lý VPHC về TTĐT Địa bàn thị trấn
 - 7h30p: Tập luyện Nhà nông đua tài (Cả ngày) - Đ/c: Hưng Hội nông dân huyện
 - 8h00p: Tham dự duyệt báo cáo Đại hội các tổ chức Đảng trực thuộc (Trường TH số 1) - Các Đ/c UV BTV Đảng uỷ TT; Hội trường UBND TT
 - 10h00p: Giao ban Thường trực Đảng uỷ - Đ/c: Tâm, Hải, Hữu Hội trường UBND TT
Chiều  - 14h00p: Làm việc về giải quyết đơn kiến nghị của công dân - Đ/c: Châu, Vũ Khối 3B
Thứ ba
19/4
Sáng  - 7h00p: Trực Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 (Cả ngày) - Đ/c: Liên Trạm y tế TT
 - 7h30p: Tập huấn lớp bồi dưỡng công tác Hội (cả ngày) - Đ/c: Ly Trung tâm BDCT huyện
 - 7h30p: Tổ chức đăng ký công dân nam đủ 17 tuổi - Đ/c: Vĩnh, Trọng, Huy Phòng họp UBND TT
 - 7h30p: Tập luyện Nhà nông đua tài (Cả ngày) - Đ/c: Hưng Hội nông dân huyện
 - 7h30p: Làm việc với Chi hội 4 Hội CCB - Đ/c: Luân Khối 4
 - 8h00p: Tham dự duyệt báo cáo Đại hội các tổ chức Đảng trực thuộc (Khối 5) - Các Đ/c UV BTV Đảng uỷ TT; Hội trường UBND TT
 - 8h00p: Tham dự buổi làm việc nhận bàn giao mặt bằng thực hiện con đường hoa - Đ/c: Hữu Tại thực địa
 - 8h00p: Giải quyết việc sử dụng, khai thác trong phạm vi đất dành cho đường bộ - Đ/c: Châu, Linh Phòng làm việc
Chiều  - 13h30p: Dự Lễ công bố xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2021 - Đ/c: Tâm, Hữu Xã Triệu Độ
 - 13h30p: Làm việc với Chi hội 5 Hội CCB - Đ/c: Luân Khối 5
Thứ tư
20/4
Sáng  - 7h00p: Trực Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 (Cả ngày) - Đ/c: Lan Trạm y tế TT
 - 7h00p: Ra quân giải toả và xử lý tình trạng buôn bán, kinh doanh lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè - Các TV Tổ kiểm tra và xử lý VPHC về TTĐT Địa bàn thị trấn
 - 7h30p: Tham gia duyệt Hội thị nhà nông đua tài (Cả ngày) - Đ/c: Hưng Xã Tân Long
 - 7h30p: Kiểm tra, giám sát công tác tuyên truyền, việc niêm yết danh sách người ứng cử và cử tri bầu Khối trưởng nhiệm kỳ 2022 – 2024 (Cả ngày) - Các Đ/c trong Ban Thường trực Các khối dân cư
 - 7h30p: Làm việc với Hội CCB huyện - Đ/c: Luân Hội CCB huyện
 - 8h00p: Tham dự duyệt báo cáo Đại hội các tổ chức Đảng trực thuộc (Khối 3B) - Các Đ/c UV BTV Đảng uỷ TT; Hội trường UBND TT
 - 8h00p: Tham gia kiểm tra hoạt động xây dựng và trật tự đô thị trên địa bàn thị trấn Khe Sanh - Đ/c: Châu Địa bàn thị trấn
Chiều  - 14h00p: Tham dự duyệt báo cáo Đại hội các tổ chức Đảng trực thuộc (Trường MN Bình Minh) - Các Đ/c UV BTV Đảng uỷ TT; Hội trường UBND TT
 - 14h00p: Kiểm tra công tác vay vốn NHCSXH - Đ/c: Ly Khối 2
 - 14h00p: Kiểm tra thực địa Nghĩa trang nhân dân thị trấn Khe Sanh - Đ/c: Linh Tại thực địa
Thứ năm
21/4
Sáng  - 7h00p: Trực Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 (Cả ngày) - Đ/c: Phương Trạm y tế TT
 - 7h30p: Tham gia Hội thi nhà nông đua tài (02 ngày, từ ngày 21 – 22/04/2022) - Đ/c: Hưng Hội Nông dân tỉnh
 - 8h00p: Tham dự duyệt báo cáo Đại hội các tổ chức Đảng trực thuộc (Trường THCS Khe Sanh) - Các Đ/c UV BTV Đảng uỷ TT; Hội trường UBND TT
 - 8h00p: Tham gia xét xử - Đ/c: Bình TAND huyện
Chiều  - 13h30p: Kiểm tra vay vốn - Đ/c: Luân Khối 1
 - 14h00p: Họp xác minh nguồn gốc sử dụng đất - Đ/c: Châu, Vũ  
 - 16h00p: Họp Công đoàn cơ sở thị trấn - Các CBCC thị trấn Hội trường UBND TT
Thứ sáu
22/4
Sáng  - 7h00p: Trực Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 (Cả ngày) - Đ/c: Loan Trạm y tế TT
 - 7h00p: Ra quân giải toả và xử lý tình trạng buôn bán, kinh doanh lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè - Các TV Tổ kiểm tra và xử lý VPHC về TTĐT Địa bàn thị trấn
 - 8h00p: Tham dự duyệt báo cáo Đại hội các tổ chức Đảng trực thuộc (Trường MN Khe Sanh) - Các Đ/c UV BTV Đảng uỷ TT; Hội trường UBND TT
Chiều  - 13h30p: Họp BTV Đảng uỷ TT - Các Đ/c trong BTV Đảng uỷ TT. Hội trường UBND TT
Thứ bảy
23/4
Sáng - Nghỉ    
Chiều  - Nghỉ    
Chủ nhật
24/4
Sáng  - 7h00p: Tham gia công tác bầu cử khối trưởng nhiệm kỳ 2022 - 2024 - Các TV Ban tổ chức bầu cử Khối trưởng Các khối dân cư
Chiều  - Nghỉ    

Thông báo
Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID