LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 17 CỦA CƠ QUAN THỊ TRẤN KHE SANH (Từ ngày 20/4 đến ngày 24/4/2020) (Lịch phát lần thứ nhất)

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ 2
20/4
Sáng 8h30’: Tổ chức rà soát, xác lập hồ sơ pháp lý đối với các hộ gia đình xây dựng công trình trên đất do nhà nước quản lý Đ/c Quynh, Dũng, Vũ Tại kiệt 09, đường Đinh Tiên Hoàng, Khối 3B
8h00’: Giao dịch tại Kho bạc nhà nước huyện hướng Hóa Đ/c Sắc Kho bạc nhà nước huyện hướng Hóa
Chiều 14h00’: BTV Đảng ủy làm việc với Đoàn kiểm tra Huyện ủy về công tác chuẩn bị Đại hội Đ/c Khoa, Hải, Quynh, Hội trường UBND thị trấn
14h00’: Giao dịch làm việc tại Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Đ/c Sắc Phòng TCKH huyện
Thứ 3
21/4
Sáng Làm việc chuyên môn    
Chiều Làm việc chuyên môn    
Thứ 4
22/4
Sáng Làm việc chuyên môn    
Chiều Làm việc chuyên môn    
Thứ 5
23/4
Sáng 7h30’: Hội nghị của Đảng ủy thị trấn Theo Giấy mời Hội trường UBND thị trấn
Chiều Làm việc chuyên môn    
Thứ 6
24/4
Sáng 8h00’: Họp triển khai việc kê khai các hộ kinh doanh trên địa bàn Đ/c Quynh, Lan, Phượng Hội trường UBND thị trấn
Chiều Làm việc chuyên môn    
 

Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID