LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 18 CỦA UBND THỊ TRẤN KHE SANH (Từ ngày 29/4 đến ngày 04/5/2019) (Lịch phát lần hai)

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
 
Thứ 2
29/4
Sáng Nghỉ lễ 30/4; 01/5    
Chiều Nghỉ lễ 30/4; 01/5    
Thứ 3
30/4
Sáng Nghỉ lễ 30/4; 01/5    
Chiều Nghỉ lễ 30/4; 01/5    
Thứ 4
01/5
Sáng Nghỉ lễ 30/4; 01/5    
Chiều Nghỉ lễ 30/4; 01/5    
Thứ 5
02/5
Sáng Làm việc chuyên môn    
Chiều 14h00: Dự Lễ động thổ khởi công công trình Trụ sở Công an thị trấn Khe Sanh Đ/c Quynh Tại Khối 2
14h00: Kiểm tra đất đai tại thực địa cùng Chi nhánh VP đăng ký đất đai huyện Đ/c Vũ Tại khối 4
14h00: Đi rà soát quân dự bị hạng 1 Đ/c Vĩnh Tại các khối trên địa bàn thị trấn
15h00: Làm việc tại Kho bạc Nhà nước huyện Hướng Hóa Đ/c Sắc Tại Kho bạc Nhà nước huyện
Thứ 6
03/5
Sáng Làm việc chuyên môn    
Chiều Làm việc chuyên môn    
Thứ 7
04/5
Sáng 7h30: Họp kiểm kiểm liên quan công tác QLNN về xây dựng trên địa bàn thị trấn Mời BTV Đảng ủy, toàn thể cán bộ, công chức UBND thị trấn Hội trường UBND thị trấn
Chiều 13h30: Dự họp tại BCH Quân sự huyện Đ/c Vĩnh Tại BCH Quân sự huyện
13h30: Làm việc tại Ngân hàng Nông nghiệp huyện, gửi công văn tại Phòng NN và Phòng TNMT huyện, Chi cục Thống kê huyện Đ/c Thắm Tại Ngân hàng Nông nghiệp huyện
14h00: Dự họp liên tịch Ban công tác Mặt trận mở rộng lấy phiếu tín nhiệm Ban CTMT khối 5 Đ/c Quynh Tại khối 5
14h00: Kiểm tra việc tái canh cây cà phê tại khối 6 Đ/c Vũ Tại Khối 6
15h00: Làm việc tại Kho bạc Nhà nước huyện Hướng Hóa Đ/c Sắc Tại Kho bạc Nhà nước huyện
16h00: Làm việc tại Phòng Lao động huyện Đ/c Lan Phòng Lao động huyện
 

Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID