LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 18 NĂM 2022 CỦA CƠ QUAN THỊ TRẤN KHE SANH (Từ ngày 02/05/2022 đến ngày 06/05/2022)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 18 NĂM 2022 CỦA CƠ QUAN THỊ TRẤN KHE SANH

 (Từ ngày 02/05/2022 đến ngày 06/05/2022)

                                                                                                              

 

Thời gian Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ hai
02/05
Sáng  - Nghỉ bù lễ 30/4, 01/5    
Chiều  - Nghỉ bù lễ 30/4, 01/5    
Thứ ba
03/05
Sáng  - Nghỉ bù lễ 30/4, 01/5    
Chiều  - Nghỉ bù lễ 30/4, 01/5    
Thứ tư
04/05
Sáng  - 8h00p: Giải quyết đơn kiến nghị của công dân - Đ/c: Châu, Linh Phòng họp UBND TT
 - 8h00p: Giao ban thường trực Đảng uỷ - Đ/c: Tâm, Hải, Hữu Hội trường UBND TT
Chiều  - 14h00p: Tham dự duyệt báo cáo Đại hội các tổ chức Đảng trực thuộc (Khối 4) - Các Đ/c UV BTV Đảng uỷ TT; Hội trường UBND TT
 - 14h00p: Giải quyết vi phạm hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp tại địa bàn thị trấn - Đ/c: Châu, Linh Phòng họp UBND TT
 - 14h00p: Làm việc giải quyết vướng mắc liên quan đường biên giới Khe Sanh – Sa Trầm - Đ/c Hữu, Vũ Ban QLDA huyện
 - 14h00p: Kiểm tra sử dụng vốn NHCS - Đ/c: Hưng, Cuông Khối 7
 - 14h00p: Dự họp Thường trực HĐND huyện - Đ/c: Tâm Hội trường
UBND huyện
Thứ năm
05/05
Sáng  - 7h30p: Kiểm tra sử dụng vốn NHCS - Đ/c: Hưng, Cuông Khối 3A
 - 8h00p: Tham dự duyệt báo cáo Đại hội các tổ chức Đảng trực thuộc (Khối 6) - Các Đ/c UV BTV Đảng uỷ TT; Hội trường UBND TT
 - 8h00p: Họp Ban chủ nhiệm CLB thể thao Hội người cao tuổi TT - BTV Hội NCT TT;
- Ban chủ nhiệm CLB
Phòng họp UBND TT
 - 8h00p: Giải quyết đơn kiến nghị của công dân (Hoàng Minh Hùng – Khối 1) - Đ/c: Châu, Linh Phòng làm việc
Chiều  - 14h00p: Kiểm tra sử dụng vốn NHCS - Đ/c: Hưng, Cuông Khối 6
Thứ sáu
06/05
Sáng  - 8h00p: Tham dự duyệt báo cáo Đại hội các tổ chức Đảng trực thuộc (Chi bộ trường PTDTNT huyện) - Các Đ/c UV BTV Đảng uỷ TT; Hội trường UBND TT
 - 8h00p: Tham gia xem xét thẩm định tại chỗ phần diện tích đất của ông Hồ Viết Định (Khối 7) - Đ/c: Vũ Tại thực địa
 - 8h00p: Tham gia tuyên truyền bầu cử Khối trưởng (Cả ngày) - Đ/c: Hưng, Cuông Khối 1
 - 8h00p: Dự Đại hội chi bộ Đảng bộ bộ phận Khối 3A - Đ/c: Hải Khối 3A
Chiều  - Làm việc chuyên môn    
Thứ bảy
07/05
Sáng - Nghỉ    
Chiều  - Nghỉ    
Chủ nhật
08/05
Sáng  - 07h00p: Bầu cử Khối trưởng Khối 1 - Lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, UBMT, các đoàn thể TT;
- Công chức TT.
Khối 1
Chiều  - Nghỉ    

Thông báo
Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID