LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 19 CỦA UBND THỊ TRẤN KHE SANH (Từ ngày 06/5 đến ngày 10/5/2019) (Lịch phát lần hai)

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ 2
06/5
Sáng 7h00: Chào cờ đầu tháng 5 năm 2019 Toàn thể cán bộ, công chức thị trấn Hội trường UBND thị trấn
9h00: Dự buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan, thống nhất phương án xử lý và khắc phục vi phạm trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn thị trấn Khe Sanh Đ/c Thanh Phòng KT-HT huyện
Chiều Làm việc chuyên môn    
Thứ 3
07/5
Sáng 7h00: Làm việc tại Tòa án Nhân dân huyện Hướng Hóa Đ/c Quynh Tòa án Nhân dân huyện
Chiều  
14h00: Họp Chi bộ cơ quan thị trấn (đột xuất)
Toàn thể Đảng viên Chi bộ cơ quan thị trấn Hội trường UBND thị trấn
Thứ 4
08/5
Sáng 6h30: Toàn thể cán bộ, công chức cơ quan thị trấn đứng trước cổng Trụ sở cơ quan thị trấn đón đoàn đưa hài cốt Liệt sỹ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh Lào Toàn thể cán bộ, công chức cơ quan thị trấn Cổng Trụ sở cơ quan thị trấn
8h00: Dự họp Ban Điều hành bảo vệ trẻ em huyện Đ/c Thanh Phòng họp số 1, UBND huyện
Chiều 14h00:Dự Lễ trao, nhận hồ sơ của cán bộ đi B huyện Hướng Hóa Đ/c Thanh, Thắm Phòng Nội vụ huyện
14h00: Làm việc giao dịch tại Kho bạc Nhà nước huyện Đ/c Sắc Kho bạc Nhà nước huyện
Thứ 5
09/5
Sáng 7h30: Dự họp triển khai công tác phát triển mô hình trồng cây chanh leo Đ/c Quynh Phòng họp số 1, UBND huyện
7h30: Dự phiên làm việc liên quan dự án GMS Đ/c Thanh, Vũ Tại BQL DAĐT XD và PTQĐ huyện
8h30: Làm việc giao dịch tại Kho bạc Nhà nước huyện Đ/c Sắc Kho bạc Nhà nước huyện
Chiều 14h00: Dự họp BĐD HĐQT Ngân hàng CSXH huyện Đ/c Quynh Phòng họp số 1, UBND huyện
Thứ 6
10/5
Sáng 8h00: Dự hội nghị của BTV Đảng ủy thị trấn trả lời kết quả giải quyết đơn thư của đảng viên Đ/c Quynh, Thanh, Dũng Hội trường UBND thị trấn
7h00: Làm việc giao dịch tại Kho bạc Nhà nước huyện Đ/c Sắc Kho bạc Nhà nước huyện
Chiều Làm việc chuyên môn    
 

Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID