LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 19 CỦA UBND THỊ TRẤN KHE SANH (Từ ngày 07/5 đến ngày 11/5/2018) (Lịch phát lần thứ hai)

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
 
Thứ 2
07/5
Sáng 7h00: Chào cờ đầu tháng 5/2018 Toàn thể cán bộ công chức thị trấn Hội trường UBND thị trấn
7h15: Hội ý tuần UBND thị trấn Toàn thể cán bộ công chức UBND thị trấn Hội trường UBND thị trấn
7h30: Tham gia khảo sát và định vị các cơ sở giết mổ tập trung để tích hợp trên bản đồ quy hoạch Đ/c Thanh, Vũ Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện
Chiều Làm việc chuyên môn    
Thứ 3
08/5
Sáng 8h00: Họp xét đất đai khối 6 (01 ngày) Hội đồng xét duyệt đất đai thị trấn Hội trường UBND thị trấn
7h00: Tham gia xét xử tại Tòa án nhân dân huyện Hướng Hóa (01 ngày) Đ/c Quynh Tòa án nhân dân huyện Hướng Hóa
Chiều 15h30: Dự bàn giao mặt bằng tái định cư đường Hùng Vương Đ/c Thanh, Vũ Tại thực địa khu đất TĐC
Thứ 4
09/5
Sáng 7h30: Làm việc với các bên liên quan về việc thanh toán công trình xây dựng sân Trung tâm học tập cộng đồng khối 7 Đ/c Thanh, Sắc, Dũng Hội trường UBND thị trấn
Chiều Làm việc chuyên môn    
Thứ 5
10/5
Sáng Làm việc chuyên môn    
Chiều Làm việc chuyên môn    
Thứ 6
11/5
Sáng 7h30: họp UBND thị trấn tháng 5 năm 2018 Toàn thể cán bộ, công chức thị trấn Hội trường UBND thị trấn
Chiều 13h30: Làm việc với đơn vị tư vấn triển khai thực hiện ISO tại UBND thị trấn Ban Chỉ đạo thực hiện ISO thị trấn Hội trường UBND thị trấn
15h00:  Hội ý tuần Toàn thể cán bộ công chức UBND thị trấn Hội trường UBND thị trấn
 

Thông báo
GIấy mời
Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID