LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 20 CỦA UBND THỊ TRẤN KHE SANH (Từ ngày 14/5 đến ngày 18/5/2018) (Lịch phát lần thứ hai)

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
 
Thứ 2
14/5
Sáng 7h30: Họp UBND thị trấn tháng 5 năm 2018 Toàn thể cán bộ công chức UBND thị trấn Hội trường UBND thị trấn
Chiều 14h00: Dự buổi làm việc giải quyết vướng mắc của các hộ gia đình liên quan công tác GPMB xây dựng hạng mục Đường Khóm 4, thuộc DA GMS Đ/c Thanh, Vũ Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện
Thứ 3
15/5
Sáng 8h30: Dự chi trả tiền bồi thường GPMB thực hiện Dự án GMS Đ/c Thanh, Vũ Hội trường UBND thị trấn
8h30: Họp Tiểu ban hậu cần Đ/c Thanh, các thành viên của Tiểu ban hậu cần Trụ sở UBND thị trấn
Chiều  
14h00: Họp Tiểu ban nội dung-tuyên truyền
Đ/c Thanh, Anh các thành viên của Tiêu ban ND-TT Trụ sở UBND thị trấn
15h30: Họp Đội quản lý trật tự đô thị thị trấn Đ/c Thanh, Luyện, Sơn, Dũng, Châu Trụ sở UBND thị trấn
Thứ 4
16/5
Sáng 7h30: Dự họp thống nhất các nội dung tham mưu cho UBND huyện về kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất (chuyển lịch đến 7h30 ngày 17/5/2018) Đ/c Quynh Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện
Chiều 14h00: Dự họp rà soát, giải quyết vướng mắc trong thực hiện Dự án GMS Đ/c Quynh Tại Phòng họp số 1,
UBND huyện
Thứ 5
17/5
Sáng  
7h30: Nghiệm thu đập tràn khối 7
Đ/c Thanh, Vũ Tại khối 7
7h30: Dự họp thống nhất các nội dung tham mưu cho UBND huyện về kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất Đ/c Quynh Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện
7h30: Tham dự hội nghị triển khai và hướng dẫn nghiệp vụ thu thập và cập nhật dữ liệu về hộ nghèo, cận nghèo Đ/c Lan Phòng Lao động - TBXH huyện
Chiều  
Làm việc chuyên môn
   
Thứ 6
18/5
Sáng 8h00: Dự họp Ban Tổ chức Lễ của huyện Đ/c Quynh UBND huyện
Chiều 14h00: Kiểm tra xác định nguồn gốc sử dụng đất của hộ bà Phan Thị Thuận – khối 4 Đ/c Quynh, Vũ Khối 4
14h00: Tham gia kiểm tra công tác an toàn giao thông và trật tự đô thị Đ/c Thanh Trên địa bàn thị trấn
15h00:  Hội ý tuần Toàn thể cán bộ công chức UBND thị trấn Hội trường UBND thị trấn
 

Thông báo
GIấy mời
Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID