LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 20 CỦA UBND THỊ TRẤN KHE SANH (Từ ngày 14/5 đến ngày 18/5/2018) (Lịch phát lần thứ hai)

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
 
Thứ 2
14/5
Sáng 7h30: Họp UBND thị trấn tháng 5 năm 2018 Toàn thể cán bộ công chức UBND thị trấn Hội trường UBND thị trấn
Chiều 14h00: Dự buổi làm việc giải quyết vướng mắc của các hộ gia đình liên quan công tác GPMB xây dựng hạng mục Đường Khóm 4, thuộc DA GMS Đ/c Thanh, Vũ Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện
Thứ 3
15/5
Sáng 8h30: Dự chi trả tiền bồi thường GPMB thực hiện Dự án GMS Đ/c Thanh, Vũ Hội trường UBND thị trấn
8h30: Họp Tiểu ban hậu cần Đ/c Thanh, các thành viên của Tiểu ban hậu cần Trụ sở UBND thị trấn
Chiều  
14h00: Họp Tiểu ban nội dung-tuyên truyền
Đ/c Thanh, Anh các thành viên của Tiêu ban ND-TT Trụ sở UBND thị trấn
15h30: Họp Đội quản lý trật tự đô thị thị trấn Đ/c Thanh, Luyện, Sơn, Dũng, Châu Trụ sở UBND thị trấn
Thứ 4
16/5
Sáng 7h30: Dự họp thống nhất các nội dung tham mưu cho UBND huyện về kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất (chuyển lịch đến 7h30 ngày 17/5/2018) Đ/c Quynh Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện
Chiều 14h00: Dự họp rà soát, giải quyết vướng mắc trong thực hiện Dự án GMS Đ/c Quynh Tại Phòng họp số 1,
UBND huyện
Thứ 5
17/5
Sáng  
7h30: Nghiệm thu đập tràn khối 7
Đ/c Thanh, Vũ Tại khối 7
7h30: Dự họp thống nhất các nội dung tham mưu cho UBND huyện về kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất Đ/c Quynh Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện
7h30: Tham dự hội nghị triển khai và hướng dẫn nghiệp vụ thu thập và cập nhật dữ liệu về hộ nghèo, cận nghèo Đ/c Lan Phòng Lao động - TBXH huyện
Chiều  
Làm việc chuyên môn
   
Thứ 6
18/5
Sáng 8h00: Dự họp Ban Tổ chức Lễ của huyện Đ/c Quynh UBND huyện
Chiều 14h00: Kiểm tra xác định nguồn gốc sử dụng đất của hộ bà Phan Thị Thuận – khối 4 Đ/c Quynh, Vũ Khối 4
14h00: Tham gia kiểm tra công tác an toàn giao thông và trật tự đô thị Đ/c Thanh Trên địa bàn thị trấn
15h00:  Hội ý tuần Toàn thể cán bộ công chức UBND thị trấn Hội trường UBND thị trấn
 

Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID