LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 20 CỦA UBND THỊ TRẤN (TỪ NGÀY 08 ĐẾN NGÀY 12/5/2017)

 
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ 2
08/5
 
 
 
Sáng
 
08h00: Làm việc với đoàn giám sát HĐND thị trấn
- Đ/c Thanh, Dũng, Vũ  
 
- Hội trường UBND thị trấn
Chiều  15h00: Thăm Chùa Khe Sanh  nhân dịp Đại lễ Phật đản - Đ/c Quynh, Thanh - Chùa Khe Sanh
Thứ 3
09/5
Sáng Làm việc chuyên môn    
Chiều 13h00: Dự lễ phật đản tại Chùa Lao Bảo Đ/c Quynh - Chùa Lao Bảo

  Thứ 4
10/5
Sáng 07h30: Dự Hội nghị phổ biến văn  bản về Giống – Bảo vệ và kiểm dịch thực vật
 
- 10h00 làm việc với Ban QLDA GMS về tình hình thực hiện công tác bồi thường và GPMB trên địa bàn
Đ/c Thanh
 
 
 
- Đ/c Quynh, Vũ
- Hội trường Khách Sạn Phụng Hoàng 2
 
 
- Hội trường UBND thị trấn
Chiều Làm việc chuyên môn    
Thứ 5
11/5
Sáng 07h30: Tham gia hội thẩm xét xữ án tại tòa
7h30: Triển khai, giáo dục pháp luật tại khối 6
Đ/c Quynh
 
 
Đ/c Luận, Bình
 - Toàn án huyện
 
 
- Hội trường Khối 6
Chiều Làm việc chuyên môn    
Thứ 6
12/5
Sáng 7h30: Hội nghị giao ban tháng Toàn thể cán bô, công chức - Trụ sở UBND thị trấn
 
Chiều Làm việc chuyên môn    

Thông báo
Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID