LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 21 CỦA CƠ QUAN THỊ TRẤN KHE SANH (Từ ngày 18 đến ngày 22/5/2020) (Lịch phát lần thứ nhất)

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ 2
18/5
Sáng 8h00’: Họp triển khai rà soát đối tượng được hỗ trợ do đại dịch Covid-19 Hội đồng rà soát của thị trấn Hội trường UBND thị trấn
Chiều 14h00’: Hội nghị cán bộ chủ chốt của Đảng ủy thị trấn Các đ/c Đảng ủy viên, theo Giấy mời Hội trường UBND thị trấn
Thứ 3
19/5
Sáng 8h00’: Họp triển khai rà soát đối tượng được hỗ trợ do đại dịch Covid-19 Hội đồng rà soát của thị trấn Hội trường UBND thị trấn
Chiều Làm việc chuyên môn    
Thứ 4
20/5
Sáng 8h30’: Dự buổi làm việc giải quyết một số nội dung liên quan đến công tác công tác GPMB thuộc Dự án GMS Đ/c Dũng BQL Dự án ĐTXD và PTQĐ
Chiều Làm việc chuyên môn    
Thứ 5
21/5
Sáng 7h00’: Tham gia học Bộ Luật Lao động (01 ngày) Đ/c Bạch Tại cơ quan Liên đoàn Lao động huyện
Chiều Làm việc chuyên môn    
Thứ 6
22/5
Sáng Làm việc chuyên môn    
Chiều Làm việc chuyên môn    
 

Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID