LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 22 CỦA CƠ QUAN THỊ TRẤN KHE SANH (Từ ngày 07/6/2021 đến ngày 13/6/2021) (Lịch phát lần thứ nhất)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 22 CỦA CƠ QUAN THỊ TRẤN KHE SANH

(Từ ngày 07/6/2021 đến ngày 13/6/2021)

(Lịch phát lần thứ nhất)

–––––––––––

 

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ Hai
07/6
Sáng - 07h00p: Chào cờ đầu tháng 6/2021 Toàn thể CB, CC thị trấn Hội trường trụ sở UBND thị trấn
Chiều Làm việc chuyên môn    
Thứ Ba
08/6
Sáng  Làm việc chuyên môn    
Chiều  Làm việc chuyên môn    
Thứ Tư
09/6
Sáng  Làm việc chuyên môn    
Chiều  Làm việc chuyên môn    
Thứ Năm
10/6
Sáng  Làm việc chuyên môn    
Chiều  - 13h00p: Đại hội Hội LHPN thị trấn (phiên nội bộ) - Đại diện TT: Đảng ủy;
- Đ/c: Yến, Đào
Nhà hàng
tiệc cưới Aladin
Thứ Sáu
11/6
Sáng  - 07h00p: Đại hội Hội LHPN thị trấn (phiên chính thức) - Đại diện TT: Đảng ủy; HĐND, UBND và các đoàn thể thị trấn Nhà hàng
tiệc cưới Aladin
Chiều  Làm việc chuyên môn    
Thứ Bảy
12/6
Sáng Nghỉ    
Chiều Nghỉ    
Chủ nhật
13/6
Sáng Nghỉ    
Chiều Nghỉ    

Thông báo
Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID