LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 22 CỦA CƠ QUAN THỊ TRẤN KHE SANH (Từ ngày 25 đến ngày 29/5/2020) (Lịch phát lần thứ nhất)

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ 2
25/5
Sáng 7h00’: Chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn Khe Sanh lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 (01 ngày) Toàn thể CB Hội trường Trung tâm Văn hóa thông tin - TDTT huyện
Chiều Làm việc chuyên môn    
Thứ 3
26/5
Sáng 7h00’: Chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn Khe Sanh lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 Toàn thể CB, CC cơ quan
thị trấn
Hội trường Trung tâm Văn hóa thông tin - TDTT huyện
Chiều 13h00’: Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn Khe Sanh lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 (Phiên trù bị) Toàn thể CB, CC cơ quan
 thị trấn
Hội trường Trung tâm Văn hóa thông tin - TDTT huyện
Thứ 4
27/5
Sáng 7h30’: Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn Khe Sanh lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 (Phiên chính thức) Toàn thể CB, CC cơ quan
thị trấn
Hội trường Trung tâm Văn hóa thông tin - TDTT huyện
Chiều 13h00’: Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn Khe Sanh lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 (Phiên chính thức) Toàn thể CB, CC cơ quan
thị trấn
Hội trường Trung tâm Văn hóa thông tin - TDTT huyện
Thứ 5
28/5
Sáng 8h00’: Tập huấn về kế hoạch phát triển DTTS thuộc Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và CSDL đất đai (01 ngày) Đ/c Anh, Yến, Vũ, khối trưởng Hội trường Trung tâm Văn hóa thông tin - TDTT huyện
7h00’: Tập huấn công tác hội phụ nữ (02 ngày) Đ/c Yến Trụ sở cơ quan Viettel
 Khe Sanh
Chiều 13h30’: Thu dọn cờ, băng rôn sau Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn Đ/c Châu Cơ quan Trung tâm Văn hóa thông tin - TDTT huyện
Thứ 6
29/5
Sáng Làm việc chuyên môn    
Chiều Làm việc chuyên môn    
 

Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID