LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 22 CỦA UBND THỊ TRẤN KHE SANH (Từ ngày 27/5 đến ngày 31/5/2019) (Lịch phát lần nhất)

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ 2
27/5
Sáng 7h30’: Dự tổng kết năm học 2018-2019 trường Mầm non Bình Minh Đ/c Quynh Trường Mầm non Bình Minh
7h30’: Dự tổng kết năm học 2018-2019 trường PT DT Nội trú Hướng Hóa Đ/c Vĩnh Trường PT DT Nội trú Hướng Hóa
7h30’: Dự tổng kết năm học 2018-2019 trường Tiểu học số 1 Khe Sanh Đ/c Thanh Trường Tiểu học số 1 Khe Sanh
7h30’: Làm việc giao dịch tại Kho bạc Nhà nước huyện Đ/c Sắc Kho bạc Nhà nước huyện
Chiều  
14h00’: Sinh hoạt Chi bộ cơ quan thị trấn tháng 5 năm 2019
Toàn thể Đảng viên Chi bộ cơ quan thị trấn Hội trường UBND thị trấn
Thứ 3
28/5
Sáng 7h15’: Dự tổng kết năm học 2018-2019 trường THCS Khe Sanh Đ/c Thanh Trường THCS Khe Sanh
7h30’: Dự tổng kết năm học 2018-2019 trường Mầm non Khe Sanh Đ/c Quynh Trường Mầm non Khe Sanh
8h00’: Tổ chức kiểm tra điểm chữa bệnh tự phát tại khối 1 Đ/c Châu, CATT, TYT thị trấn Tại khối 1
Chiều 15h30’: Bàn giao bò giống thuộc Chương trình 135 Đ/c Thanh, Vũ, Lan, theo Giấy mời Tại xã Tân Liên,
huyện Hướng Hóa
Thứ 4
29/5
Sáng 8h00’: Dự Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nguồn nhân lực hệ thống truyền thanh cấp xã năm 2019 (03 ngày) Đ/c Châu Tp. Đông Hà
Chiều Làm việc chuyên môn    
Thứ 5
30/5
Sáng 7h00’: Tham gia đoàn tham quan học tập kinh nghiệm của HĐND thị trấn (04 ngày: từ ngày 30/5 đến hết ngày 02/6/2019) Đ/c Thanh, Vĩnh, Châu, Loan, đại biểu HĐND thị trấn Tại TP. Nha Trang
 
8h00’: Hòa giải tranh chấp đất đai tại khối 4
Đ/c Quynh, Vũ, Dũng, Luận, Hội đồng hòa giải thị trấn Hội trường UBND thị trấn
Chiều 13h30’: Dự Lễ đón nhận Bằng công nhận “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2018 Đ/c Quynh, theo Giấy mời Trụ sở UBND xã Tân Thành
Thứ 6
31/5
Sáng Làm việc chuyên môn    
Chiều 14h00’: Dự tổng kết năm học 2018-2019 của Trường MN Hiệp Đức Đ/c Quynh Trường MN Hiệp Đức
 

Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID