LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 22 CỦA UBND THỊ TRẤN KHE SANH (Từ ngày 28/5 đến ngày 01/6/2018) (Lịch phát lần thứ nhất)

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
 
Thứ 2
28/5
Sáng 7h30: Dự tổng kết năm học 2017-2018 Trường THCS Khe Sanh Đ/c Quynh Trường THCS Khe Sanh
Chiều 14h30: Dự tổng kết năm học 2017-2018 Trường MN Bình Binh Đ/c Thanh Trường MN Bình Minh
  15h00: Dự giao ban công tác GPMB Đ/c Quynh Phòng giao ban UBND huyện Hướng Hóa
  13h30: Hội ý tuấn Toàn thể cán bộ công chức UBND thị trấn Hội trường UBND thị trấn
Thứ 3
29/5
Sáng 7h30: Dự tổng kết năm học 2017-2018 Trường MN Khe Sanh Đ/c Vĩnh Trường MN Khe Sanh
7h30: Dự tổng kết năm học 2017-2018 Trường Tiểu học số 1 Khe Sanh Đ/c Luyện Trường TH số 1 Khe Sanh
7h30: Dự tổng kết năm học 2017-2018 Trường MN Hiệp Đức Đ/c Thanh Trường MN Hiệp Đức
Chiều 14h00: Dự họp Chi bộ cơ quan Toàn thể Đảng viên Chi bộ Cơ quan thị trấn Hội trường UBND thị trấn
Thứ 4
30/5
Sáng Làm việc chuyên môn    
Chiều Làm việc chuyên môn    
Thứ 5
31/5
Sáng 8h00: Dự buổi làm việc về việc nắm tình hình chuẩn bị công tác kiểm tra ATTP trong sản xuất, chế biến cà phê đối với các cơ sở sản xuất, chế biến cà phê trên địa bàn Đ/c Thanh, Thắm Tại Thanh tra huyện Hướng Hóa
Chiều Làm việc chuyên môn    
Thứ 6
01/6
Sáng Làm việc chuyên môn    
Chiều 15h00: Dự giao ban công tác GPMB Đ/c Quynh Phòng giao ban UBND huyện Hướng Hóa
  15h00:  Hội ý tuần Toàn thể cán bộ công chức UBND thị trấn Hội trường UBND thị trấn
 

 


Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID