LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 22 NĂM 2022 CỦA CƠ QUAN THỊ TRẤN KHE SANH (Từ ngày 30/5/2022 đến ngày 05/6/2022)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 22 NĂM 2022 CỦA CƠ QUAN THỊ TRẤN KHE SANH

 (Từ ngày 30/5/2022 đến ngày 05/6/2022)

 

Thời gian Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ hai
30/5
Sáng  - 8h00p: Tham gia Đoàn kiểm tra Công đoàn cơ sở xã Lìa - Đ/c: Bạch UBND xã Lìa
 - 9h00p: Giao ban Thường trực Đảng uỷ - Đ/c: Tâm, Hải, Hữu Hội trường UBND TT
Chiều  - 13h30p: Dự đại hội Chi bộ trường THCS Khe Sanh - Đ/c: Tâm Trường THCS Khe Sanh
Thứ ba
31/5
Sáng  - 7h30p: Dự đại hội Chi bộ trường MN Khe Sanh - Đ/c: Hữu Trường MN Khe Sanh
 - 7h30p: Kiểm tra công tác vay vốn chi hội 6 - Đ/c: Luân Khối 6
 - 7h30p: Khảo sát năng suất lúa vụ Đông xuân - Đ/c: Cuông Khối 5
 - 7h30p: Kiểm tra công tác vay vốn (Cả ngày) - Đ/c: A.Tuấn Khối 1
 - 7h30p: Tham dự họp cụm huấn luyện quân sự - Đ/c: Vĩnh Xã Tân Liên
 - 8h00p: Làm việc về giải quyết đơn kiến nghị của công dân - Đ/c: Châu, Linh - Phòng họp UBND TT
 - 9h30p: Làm việc về giải quyết vi phạm trật tự xây dựng - Đ/c: Châu, Linh Phòng họp UBND TT
Chiều  - 13h30p: Kiểm tra công tác vay vốn chi hội 5 - Đ/c: Luân Khối 5
 - 13h30p: Khảo sát năng suất lúa vụ Đông xuân - Đ/c: Cuông Khối 6
 - 14h00p: Làm việc về thực hiện QĐ xử phạt VPHC của UBND huyện - Đ/c: Châu, Vũ, Linh Phòng họp UBND TT
Thứ tư
01/6
Sáng  - 8h00p: Dự Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết của Tỉnh uỷ, Huyện uỷ - Các Đ/c UV BCH Đảng bộ TT;
- CT, PCT UBMT và Trưởng, phó các đoàn thể TT;
-Công chức UBNDTT; - VP Đảng uỷ TT.
Hội trường UBND TT
Chiều  - 13h30p: Họp BCH huyện đoàn - Đ/c: A.Tuấn Hội trường Huyện đoàn
 - 14h00p: Kiểm tra của BCHQS huyện - Đ/c: Vĩnh, Trọng, Huy Hội trường UBND TT
 - 15h00p: Dự Lễ khai trương VP tiếp nhận hồ sơ làm việc trong nước và XKLĐ - Đ/c: Hữu, Phương VP tiếp nhận HS
Thứ năm
02/6
Sáng  - 7h30p: Kiểm tra công tác vay vốn khối 1 - Đ/c: Luân Khối 1
 - 8h00p: Tham dự Hội nghị tuyên truyền, phổ biến về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp - Đ/c: Châu, Linh Khách sạn
Khánh Phương
 - 8h00p: Kiểm tra chi trả tiền hỗ trợ tạo mặt bằng đất ở theo NQ số 10/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HDDND tỉnh - Đ/c: Hữu, Vũ Phòng TN&MT
 - 8h00p: Tham gia giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 - ĐD lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, UBMT, Trưởng các ban ngành đoàn thể.
- Đ/c: Lan, Phương
Hội trường UBND TT
 - 9h00p: Tham gia kiểm kê tài sản các công trình công cộng để GPMB - Đ/c: Hữu, Vũ Tại thực địa
Chiều  - 13h30p: Dự đại hội Chi bộ trường TH số 1 Khe Sanh - Đ/c: Hải Trường TH số 1
 - 13h30p: Kiểm tra công tác vay vốn khối 4 - Đ/c: Luân Khối 4
 - 13h30p: Khảo sát năng suất lúa vụ Đông xuân - Đ/c: Cuông Khối 1
 - 14h00p: Dự họp bàn cưỡng chế thu hồi đất - Đ/c: Châu Chi cục THADS huyện
Thứ sáu
03/6
Sáng  - 7h30p: Khảo sát năng suất lúa vụ Đông xuân - Đ/c: Cuông Khối 2
Chiều  - 13h30p: Dự đại hội Chi bộ trường PTDTNT - Đ/c: Hải Trường PTDTNT
 - 13h30p: Khảo sát năng suất lúa vụ Đông xuân - Đ/c: Cuông Khối 7
Thứ bảy
04/6
Sáng - Nghỉ    
Chiều  - Nghỉ    
Chủ nhật
05/6
Sáng  - Nghỉ    
Chiều  - Nghỉ    

Thông báo
Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID