LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 23 CỦA CƠ QUAN THỊ TRẤN KHE SANH (Từ ngày 01 đến ngày 05/6/2020) (Lịch phát lần thứ hai)

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ 2
01/6
Sáng 7h00’: Chào cờ đầu tháng 6 năm 2020 Toàn thể CB, CC cơ quan thị trấn Hội trường UBND thị trấn
7h30’: Cấp phát tiền hỗ trợ dịch Covid-19 Đ/c Lan, Sắc, Phượng Hội trường khối 3B
7h00’: Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ 01/7/2020 (05 ngày) Đ/c Ly, Quý Tại các khối dân cư
Chiều 13h30’: Cấp phát tiền hỗ trợ dịch Covid-19 Đ/c Lan, Sắc, Phượng Hội trường khối 5
13h30’: Đi cơ sở Đ/c Yến Tại khối 1
Thứ 3
02/6
Sáng 8h30’: Dự chi trả tiền bồi thường GPMB đường Hùng Vương Km2, thuộc Dự án GMS (01 ngày) Đ/c Quynh, Vũ Hội trường Khối 7
Chiều Làm việc chuyên môn    
Thứ 4
03/6
Sáng 7h30’: Khai mạc huấn luyện Dân quân năm thứ nhất Cụm 1 (01 ngày) BCH Quân sự thị trấn Hội trường UBND thị trấn
8h00’: Dự chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ bị ảnh hưởng Dự án hồ khối 7 Đ/c Vũ Hội trường Khối 7
Chiều Làm việc chuyên môn    
Thứ 5
04/6
Sáng 8h00’: Dự làm việc về giải đáp các vướng mắc trong hỗ trợ dịch Covid-19 Đ/c Lan Hội trường Phòng LĐ-TBXH huyện
Chiều 14h00’: Dự họp bàn phương án giải quyết đề xuất của Ban quản lý chợ Khe Sanh Đ/c Quynh Tại BQL Chợ Khe Sanh
Thứ 6
05/6
Sáng Làm việc chuyên môn    
Chiều 15h00’: Hội ý tuần UBND thị trấn Cán bộ, công chức UBND thị trấn Hội trường UBND thị trấn
 

Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID