LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 23 CỦA UBND THỊ TRẤN KHE SANH (Từ ngày 03/6 đến ngày 07/6/2019) (Lịch phát lần nhất)

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ 2
03/6
Sáng 7h00’: Chào cờ đầu tháng 6 năm 2019 Toàn thể cán bộ, công chức cơ quan thị trấn Hội trường UBND thị trấn
Chiều 14h00’: Dự họp giao nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ xã năm 2019 Đ/c Khoa, Hải, Quynh, Vĩnh, Sơn Hội trường BCH quân sự huyện
13h30’: Đi đôn đốc công tác đi dự Đại hội MTTQ huyện Hướng Hóa nhiệm kỳ 2019-2024 Đ/c Anh Tại khu dân cư
Thứ 3
04/6
Sáng 8h00’: Đi với đoàn UBND huyện thăm tặng quà người cao tuổi trên địa bàn thị trấn Đ/c Thanh Tại các khối dân cư
7h00’: Dự Đại hội Ủy ban MTTQVN huyện Hướng Hóa nhiệm kỳ 2019-2024 (02 ngày: 04 và 05/6) Đ/c Anh, Tuấn, Hội trường UBND huyện
7h00’: Kiểm tra tình hình Đ/c Luân Tại Khối 6
9h00’: Làm việc giao dịch tại Kho bạc nhà nước huyện Đ/c Sắc Kho bạc Nhà nước huyện
Chiều 13h00’: Kiểm tra công tác Hội CCB Đ/c Luân Tại Chi hội CCB khối 7
14h00’: Họp xác định các hồ sơ đề nghị xác định mức độ khuyết tật Đ/c Thanh, Lan, thành viên Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thị trấn Hội trường UBND thị trấn
 
15h00’: Họp bổ sung hộ nghèo
TV Đảng ủy, TT HĐND, Đ/c Thanh, Lan, thành viên Ban Giảm nghèo Hội trường UBND thị trấn
Thứ 4
05/6
Sáng 8h00’: Làm việc với Sở TN và MT tỉnh về dự án cấp Giấy CNQSD đất tại địa bàn thị trấn Klhe Sanh Đ/c Thanh, Vũ Hội trường UBND thị trấn
Chiều 13h30’: Làm việc với Thường trực Hội CCB huyện Đ/c Luân Cơ quan Hội CCB huyện
Thứ 5
06/6
Sáng 7h00’: Kiểm tra Chi hội CCB khối 4 Đ/c Luân Tại khối 4
Chiều Làm việc chuyên môn    
Thứ 6
07/6
Sáng 8h00’: Dự phiên làm việc với các cơ quan, đơn vị triển khai xây dựng các tuyến đường GMS Đ/c Quynh Tại phòng họp số 1,
UBND huyện
Chiều 13h30’: Đôn đốc các khu dân cư báo cáo thời gian TXCT Đ/c Anh Các khu dân cư
 

Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID