LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 23 CỦA UBND THỊ TRẤN KHE SANH (Từ ngày 04/6 đến ngày 08/6/2018) (Lịch phát lần thứ nhất)

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
 
Thứ 2
04/6
Sáng 7h00: Chào cờ đầu tháng 6/2018 Toàn thể cán bộ công chức thị trấn Hội trường UBND thị trấn
7h15: Hội ý tuần UBND thị trấn Toàn thể cán bộ công chức UBND thị trấn Hội trường UBND thị trấn
Chiều Làm việc chuyên môn    
Thứ 3
05/6
Sáng 8h00: Giải quyết đơn kiến nghị của bà Nguyễn Thị Lành khối 3B Đ/c Thanh, Vũ Hội trường UBND thị trấn
8h00: Dự tiếp công dân định kỳ tại UBND huyện Đ/c Quynh Phòng tiếp công dân UBND huyện Hướng Hóa
Chiều 14h00: Làm việc với khối 6 về Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững Đ/c Thanh, Vũ Tại khối 6
  16h00: Làm việc với Thường trực HĐND thị trấn Đ/c Quynh, Thanh, Sắc, Thắm Hội trường UBND thị trấn
Thứ 4
06/6
Sáng 8h00: Tham gia tập huấn phổ biến Luật quản lý, sử dụng tài sản công (03 ngày) Đ/c Sắc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Hướng Hóa
8h00: Tham gia huấn luyện lực lượng cơ động thị trấn (12 ngày) Đ/c Vĩnh, Huy Tại xã Hướng Tân
8h00: Tham gia đoàn thăm và mừng thọ các cụ cao tuổi Đ/c Thanh Tại địa bàn thị trấn
10h00:Dự mừng thọ tại khối 4 Đ/c Quynh, Thanh Tại khối 4
Chiều 14h00: Họp xét đất đai khối 6 Hội đồng xét duyệt đất đai thị trấn Hội trường UBND thị trấn
Thứ 5
07/6
Sáng 7h30:Dự tọa đàm về Ngày Người Cao tuổi Việt Nam 06/6 Đ/c Thanh Hội trường UBND thị trấn
Chiều 14h00: Họp xét đất đai khối 6 Hội đồng xét duyệt đất đai thị trấn Hội trường UBND thị trấn
Thứ 6
08/6
Sáng 8h00: Dự tập huấn triển khai thực hiện Quyết định 22/2015QĐ-UBND ngày 18/9/2015 của UBND tỉnh Quảng Trị Đ/c Thanh, Vũ Hội trường UBND huyện
Chiều 14h00: Dự giao ban công tác GPMB Đ/c Thanh Phòng giao ban UBND huyện Hướng Hóa
16h30:  Hội ý tuần Toàn thể cán bộ công chức UBND thị trấn Hội trường UBND thị trấn
 

Thông báo
GIấy mời
Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID