LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 24 CỦA CƠ QUAN THỊ TRẤN KHE SANH (Từ ngày 08 đến ngày 12/6/2020) (Lịch phát lần thứ hai)

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ 2
08/6
Sáng 7h00’: Tham gia huấn luyện Dân quân năm thứ nhất Cụm 1 (05 ngày) Đ/c Vĩnh, Huy Tại xã Hướng Tân
7h00’: Làm việc về GPMB đường thuộc Dự án GMS Đ/c Vũ Tại khối dân cư
Chiều 14h00’: Họp Hội đồng thị trấn về rà soát, hỗ trợ dịch Covid-19 Đ/c Hội đồng rà soát thị trấn Hội trường UBND thị trấn
Tối 19h00’: Dự TXCT với đại biểu HĐND thị trấn trước kỳ họp thứ 11 HĐND TT Đ/c Vĩnh -TV UBND TT Tại khối 1
Thứ 3
09/6
Sáng 8h00’: Dự buổi làm việc và kiểm tra thực địa đường dây điện Đ/c Quynh Tại Khối 2
7h30’: Tham gia cấp gạo tại các khối dân cư Đ/c Luận Tại khối 1
Đ/c Thắm Tại khối 2
9h00’: Làm việc với Hội Người Cao tuổi thị trấn Khe Sanh Đ/c Quynh, Phượng Trụ sở UBND thị trấn
Chiều Làm việc chuyên môn    
Tối 19h00’: Dự TXCT với đại biểu HĐND thị trấn trước kỳ họp thứ 11 HĐND TT Đ/c Quynh Tại khối 2
Thứ 4
10/6
Sáng 8h00’: Họp BCH Đảng bộ thị trấn (01 ngày) Các Đ/c Đảng ủy viên Hội trường UBND thị trấn
7h30’: Tham gia cấp gạo tại các khối dân cư Đ/c Lan Tại khối 3A
Đ/c Bình Tại khối 3B
Chiều Làm việc chuyên môn    
Tối 19h00’: Dự TXCT với đại biểu HĐND thị trấn trước kỳ họp thứ 11 HĐND TT Đ/c Vinh-TV UBND TT Tại khối 3A
Thứ 5
11/6
Sáng 7h30’: Tham gia cấp gạo tại các khối dân cư Đ/c Châu Tại khối 4
Chiều 14h00’: Tiếp tục khảo sát các tuyến đường thuộc Dự án GMS (đường Hùng Vương (cũ)) Đ/c Quynh, Vũ Tại khối 2
Tối 19h00’: Dự TXCT với đại biểu HĐND thị trấn trước kỳ họp thứ 11 HĐND TT Đ/c Vinh-TV UBND TT Tại khối 3B
Thứ 6
12/6
Sáng 8h00’: Tiếp tục khảo sát các tuyến đường thuộc Dự án GMS (đường Phạm Ngũ Lão) Đ/c Quynh, Vũ Tại khối 2
Chiều 14h00’: Tiếp tục khảo sát các tuyến đường thuộc Dự án GMS (đường Nguyễn Khuyến) Đ/c Quynh, Vũ Tại khối 3B
16h00’: Hội ý tuần UBND thị trấn Cán bộ, công chức UBND thị trấn Hội trường UBND thị trấn
Tối 19h00’: Dự TXCT với đại biểu HĐND thị trấn trước kỳ họp thứ 11 HĐND TT Đ/c Vĩnh-TV UBND TT Tại khối 4
Thứ 7
13/6
Tối 19h00’: Dự TXCT với đại biểu HĐND thị trấn trước kỳ họp thứ 11 HĐND TT Đ/c Vinh-TV UBND TT Tại khối 5
Chủ nhật
14/6
Tối 19h00’: Dự TXCT với đại biểu HĐND thị trấn trước kỳ họp thứ 11 HĐND TT Đ/c Vĩnh-TV UBND TT Tại khối 6
 

Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID