LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 25 CỦA UBND THỊ TRẤN (TỪ NGÀY 12 ĐẾN NGÀY 16/6/2017)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 25 CỦA UBND THỊ TRẤN (TỪ NGÀY 12 ĐẾN NGÀY 16/6/2017)

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
 
Thứ 2
12/6
Sáng 07h30: Dự đại Hội chi bộ khối 6 Đ/c Thanh Hội trường Khối 6
Chiều 14h00: Họp ủy ban nhân dân tháng 6   Toàn thể cán bộ, công chức UBND  Hội trường UBND thị trấn
14h00: Dự chỉ đạo đại hội chi bộ 1 Đảng bộ bộ phận khối 2  Đ/c Quynh  Hội trường Khối 2
Thứ 3
13/6
Sáng Làm việc chuyên môn    
Sáng 13h00: Kiểm tra tình hình sản xuất tại khối 3A Đ/c: Thanh, Lan, Dũng, Linh Hội trường khôí 3A
Chiều  Làm việc chuyên môn    
Sáng Làm việc chuyên môn    
Chiều 14h00: Dự chỉ đạo đại hội chi bộ trường TH số 2 Khe Sanh  Đ/c Quynh  Trường TH số 2 Khe Sanh
Thứ 4
14/6
Sáng Làm việc chuyên môn    
Chiều 13h00: Dự đại Hội Chi  bộ trường TH Số 1 Đ/c Thanh Trường TH số 1 Khe Sanh
Thứ 5
15/6
Sáng 7h30: Dự chỉ đạo đại chi bộ 1 Đảng bộ bộ phận khối 1  Đ/c Quynh  Hội trường Khối 1
Sáng 7h30: Dự hội nghị phổ biến và tuyên truyền hiệp định thương mại biên giới Việt – Lào năm 2017 Đ/c Thanh Hội trường khách sạn Thái Ninh
Chiều Làm việc chuyên môn    
Thứ 6
16/6
 
Sáng
 
 7h30: Tham dự hội nghị hát ru Đ/c Quynh Tại hội trường UB huyện
Chiều  14h00: Giao ban tuần Toàn thể cán bộ công chức Hội trường UBND thị trấn
 

Thông báo
Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID