LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 25 NĂM 2022 CỦA CƠ QUAN THỊ TRẤN KHE SANH (Từ ngày 20/06/2022 đến ngày 26/06/2022)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 25 NĂM 2022 CỦA CƠ QUAN THỊ TRẤN KHE SANH

                                      (Từ ngày 20/06/2022 đến ngày 26/06/2022)                                                      

 

Thời gian Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ hai
20/6
Sáng  - 8h00p: Họp Thường trực HĐND TT - Đ/c: Bạch, Hữu, Yến, Tuấn, Loan, Huệ Hội trường UBND TT
Chiều  - 14h00p: Dự hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ UBMT TT - ĐD TT Đảng uỷ;
- ĐD TT HĐND;
- ĐD lãnh đạo UBND;
- Ban TT UBMT và trưởng các đoàn thể TT;
Hội trường UBND TT
Thứ ba
21/6
Sáng  - 7h30p: Tập huấn về thanh toán không dùng tiền mặt trên cổng DVCQG - Đ/c: Liên TP. Đông Hà
 -7h30p: Dự Hội nghị tổng kết Tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021 - Đ/c: Ly Hội trường Phòng NV
 -8h00p: Làm việc về giải quyết tình trạng xả thải trên một số tuyến đường - Đ/c: Châu, Linh Phòng họp UBND TT
   -8h00p: Làm việc với TT HĐND thị trấn - Đ/c: Tâm, Hải, Bạch Hội trường UBND TT
   -9h30p: Làm việc về giải quyết kết câu hạ tầng giao thông đường bộ - Đ/c: Châu, Linh Phòng họp UBND TT
Chiều  -13h30p: Khảo sát bệnh nhân lao tiềm ẩn tại các khối - Đ/c: Hưng, Cuông Địa bàn thị trấn
   - 14h00p: Phối hợp kiểm tra, xác định thực địa phạm vi giải phóng mặt bằng - Đ/c: Hữu, Vũ Hội trường UBND TT
Thứ tư
22/6
Sáng  -7h30p: Khảo sát bệnh nhân lao tiềm ẩn tại các khối - Đ/c: Hưng, Cuông Địa bàn thị trấn
 - 8h00p: Tham gia TXCT trước kỳ họp thứ bảy HĐND huyện khoá XI - TT Đảng uỷ, HĐND TT;
- LĐ UBND TT;
- Các ban ngành đoàn thể TT.
Hội trường UBND TT
 -8h00p: Giải quyết đơn kiến nghị của ông Nguyễn Hữu Tiềm – Khối 1 - Đ/c: Hữu, Vũ Hội trường UBND TT
   -10h00p: Giải quyết vi phạm về trật tự xây dựng - Đ/c: Châu, Linh Phòng họp UBND TT
Chiều  -13h30p: Khảo sát bệnh nhân lao tiềm ẩn tại các khối - Đ/c: Hưng, Cuông Địa bàn thị trấn
   - 14h00p: Tham gia ký Quy chế phối hợp thực hiện chính sách bảo hiểm - Đ/c: Hữu Hội trường
BHXH huyện
     -14h00p: Họp triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ - TV BQL Quỹ đền ơn đáp nghĩa;
- BT Đoàn TN
Hội trường UBND TT
Thứ năm
23/6
Sáng  - 7h30p: Tập huấn QLNN về lĩnh vực xây dựng năm 2022 (02 ngày: 23 - 24/6/2022) - Đ/c: Linh Hội trường LĐLĐ tỉnh
 -7h30p: Tập huấn nghiệp vụ TAND hai cấp (02 ngày: 23 - 24/6/2022) - Đ/c: Bình TP. Đồng Hới
   -7h30p: Dự Hội nghị TXCT đại biểu HĐND huyện - Đ/c: Tâm UBND xã Tân Liên
   -7h30p: Dự Đại hội chi bộ Trường TH số 2 - Đ/c: Hải Trường TH số 2 KS
   -7h30p: Khảo sát bệnh nhân lao tiềm ẩn tại các khối - Đ/c: Hưng, Cuông Địa bàn thị trấn
   -8h00p: Họp giải quyết một số hộ gia đình tự ý canh tác nông nghiệp trên khu đất thuộc quản lý của UBND huyện - Đ/c: Hữu, Vũ Hội trường UBND TT
   -8h00p: Họp xác định, xác định lại mức độ khuyết tật - TV HĐ xác định MĐKT thị trấn Phòng họp UBND TT
Chiều  - 13h30p: Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 Hội người cao tuổi thị trấn - Hội NCT thị trấn Hội trường UBND TT
Thứ sáu
24/6
Sáng  - 7h30p: Dự hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2022 - TT Đảng uỷ;
- Các Đ/c Đảng uỷ viên;
- CT UBMT và trưởng các đoàn thể TT;
Hội trường UBND TT
Chiều  - 13h30p: Dự hội nghị tuyên truyền phòng, chống ma tuý - Đ/c: A.Tuấn Hội trường UBND TT
Thứ bảy
25/6
Sáng - Nghỉ    
Chiều  - Nghỉ    
Chủ nhật
26/6
Sáng  - Nghỉ    
Chiều  - Nghỉ    

Thông báo
Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID