LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 26 CỦA CƠ QUAN THỊ TRẤN KHE SANH (Từ ngày 22 đến ngày 28/6/2020) (Lịch phát lần thứ hai)

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ 2
22/6
Sáng 8h00’: Dự họp tại Huyện ủy (01 ngày) Đ/c Bí thư, Phó Bí thư, CT HĐND, UBND thị trấn Tại Huyện ủy
7h30’: Tham gia lớp bồi dưỡng chuyên đề “Giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới (03 ngày) Đ/c Hưng, Cuông Trung tâm BD Chính trị huyện
Chiều 14h00’: Họp rà soát văn bản trình kỳ họp thứ 11 HĐND thị trấn TT HĐND, UBND, 2 Ban HĐND, VP, Kế toán thị trấn Hội trường UBND thị trấn
15h00’: Dự họp về Dự án GMS Đ/c Quynh Tại UBND huyện
 
Thứ 3
23/6
Sáng 8h00’:Dự hội nghị hướng dẫn thông tin lập bản đồ quy tập hài cốt Liệt sỹ (1/2 ngày) Đ/c Bí thư Đảng ủy, CT UBND, CHT Quân sự, CC VHXH. Hội trường BCH Quân sự huyện
8h00’: Tập huấn điều tra, khảo sát nạn nhân da cam Đ/c Lan Hội trường Phòng Nội vụ huyện
8h00’: Làm việc với Chi đoàn khối 2 Đ/c Tuấn Tại khối 2
Chiều 14h00’: Họp BCH Đảng bộ thị trấn Các Đ/c Đảng ủy viên Hội trường UBND thị trấn
14h00’: Làm việc về GPMB dự án GMS Đ/c Quynh, Dũng, Vũ Tại khối 2
14h00’: Làm việc với Chi đoàn khối 3A Đ/c Tuấn Tại khối 3A
Thứ 4
24/6
Sáng 7h30’: Tập huấn kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm an toàn dịch bệnh (03 ngày) 02 CTV khuyến nông khối Tại TP. Đông Hà
8h30’: Tham gia xem xét thẩm định tại chỗ vụ án hôn nhân gia đình Đ/c Quynh, Vũ Tại khối 1
9h00’: Dự làm việc với Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Trị Đ/c Quynh Phòng giao ban, trụ sở UBND huyện
Chiều 13h00’: Dự họp Chi bộ Đảng tại khối dân cư Đ/c Hải, Sắc, Vũ, Hiền Tại khối 7
Thứ 5
25/6
Sáng 8h00’: Tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính (01 ngày) Đ/c Thắm TP. Đông Hà
7h30’: Tập huấn nghiệp vụ điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020 Đ/c Ly Chi cục Thống kê huyện
8h00’: Làm việc với Chi đoàn khối 7 Đ/c Tuấn Tại khối 7
7h30’: Dự họp Chi bộ Đảng tại khối dân cư Đ/c Quynh, Vĩnh, Yến, Hưng,Tuấn, Loan, Kiều Dũng Tại khối 1
Đ/c Bình, Dũng Tại khối 3B
Chiều 14h00’: Tham gia phiên làm việc về tham mưu, đề xuất vị trí xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng khối 3B Đ/c Quynh, Vũ Tại thực địa khối 3B
14h00’: Làm việc với Chi đoàn khối 1 Đ/c Tuấn Tại khối 1
 
13h00’: Dự họp Chi bộ Đảng tại khối dân cư
 
Đ/c Bạch, Lan, Ly Tại khối 3A
Đ/c Anh Tại khối 3B
Đ/c Luân, Châu, Thiệu Tại khối 4
Thứ 6
26/6
Sáng 8h00’: Dự họp tại Huyện ủy (01 ngày) Đ/c Bí thư, Phó Bí thư, CT HĐND, UBND thị trấn Tại Huyện ủy
8h00’: Tập huấn về CSDL hộ tịch điện tử và Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch (01 ngày) Đ/c Luận TP. Đông Hà
Chiều 14h00’: Làm việc với Chi đoàn khối 5 Đ/c Tuấn Tại khối 5
Thứ 7
27/6
Sáng Nghỉ    
Chiều Nghỉ    
Chủ nhật
28/6
Sáng 7h00’: Học Bộ Luật Lao động năm 2019 Toàn thể Đoàn viên
Công đoàn cơ quan thị trấn
Hội trường UBND huyện
Chiều      
 

Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID