LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 27 CỦA CƠ QUAN THỊ TRẤN KHE SANH (Từ ngày 28/6/2021 đến ngày 04/7/2021) (Lịch phát lần thứ ba)

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ Hai
28/6
Sáng  - 07h00p: Học trung cấp chính trị (tập trung) - Đ/c: Tuấn Trường Trung cấp
chính trị Lê Duẩn
 - 08h00p: Họp Huyện ủy - Đ/c: Khoa, Hải, Hữu Hội trường Huyện ủy
 - 10h30p: Hội ý đầu tuần - CB, CC UBND thị trấn Hội trường
UBND thị trấn
Chiều  - 15h00p: bàn giao công tác Văn phòng - Thống kê - Đ/c: Hữu, Phượng, Loan, Huệ, Phương Hội trường
UBND thị trấn
Thứ Ba
29/6
Sáng - 08h00p: Nghiệm thu công tác phục hóa, cải tạo diện tích đất trồng lúa bị vùi lấp do thiên tai năm 2020 - Đ/c: Châu, Khoa, Bạch, Yến, Hưng, Vũ, Huệ Các khối: 1, 2, 6
- 08h00p: Tham dự Hội thảo triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2021 tỉnh Quảng Trị - Đ/c: Châu Phòng họp số 1, trụ sở HĐND-UBND huyện
- 08h00p: Họp kỳ họp thứ hai, HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 - Đ/c: Khoa, Hữu, Yến, Tuấn Hội trường trụ sở HĐND-UBND huyện
Chiều 15h00p: Duyệt nội dung Đại hội Hội CTĐ BTV Đảng ủy Hội trường
UBND thị trấn
Thứ Tư
30/6
Sáng  7h30p: Họp Công đoàn huyện (cả ngày) Đ/c: Bạch Phòng LĐLĐ huyện
Chiều  15h00p: Đ/c Thuận – PCT UBND huyện kiểm tra chuẩn bị kỳ họp HĐND tại thị trấn TT HĐND - UBND Hội trường
UBND thị trấn
Thứ Năm
01/7
Sáng -7h30p: Lễ ra quân tổng điều tra kinh tế năm 2021 Đảng ủy- HĐND- UBND- UBMT, các Đoàn thể thị trấn; Thành viên BCĐ thị trấn và các điều tra viên Hội trường
UBND thị trấn
 -7h30p: Tham gia tình nguyện Mùa hè xanh (từ ngày 01-03/7/2021) - Đ/c: Tân Xã Lìa
Chiều  Làm việc chuyên môn    
Thứ Sáu
02/7
Sáng  - 07h30p: Khai mạc huấn luyện lực lượng dân quân (cả ngày) - TT: Đảng ủy, UBMT tt
- Đ/c: Hữu, Vĩnh, Huy, Trọng
Hội trường
UBND thị trấn
- 8h00p: Họp GPMB hành lang tuyến thuộc dự án Điện gió Phong Liệu Đại điện Đảng ủy, UBMT
Đ/c: Châu, Vũ
Khối 7
Chiều - 14h00p: Họp GPMB hành lang tuyến thuộc dự án Điện gió Phong Liệu Đại điện Đảng ủy, UBMT
Đ/c: Châu, Vũ
Khối 1
Thứ Bảy
03/7
Sáng - 07h30p: Họp kỳ họp thứ nhất, HĐND thị trấn Khe Sanh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 Đại biểu HĐND thị trấn và CB,CC Hội trường
UBND thị trấn
Chiều Nghỉ    
Chủ nhật
04/7
Sáng Nghỉ    
Chiều Nghỉ    

Thông báo
Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID