LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 27 CỦA UBND THỊ TRẤN KHE SANH (Từ ngày 01 đến ngày 05/7/2019) (Lịch phát lần nhất)

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ 2
01/7
Sáng 7h00’: Diễn tập chiến đấu phòng thủ thị trấn năm 2019 (02 ngày) Cán bộ, công chức cơ quan thị trấn Hội trường UBND thị trấn
Chiều Làm việc chuyên môn    
Thứ 3
02/7
Sáng Làm việc chuyên môn    
Chiều Làm việc chuyên môn    
Thứ 4
03/7
Sáng 8h00’: Dự làm việc về giải quyết đơn kiến nghị tại thị trấn Khe Sanh Đ/c Quynh, Thanh Phòng giao ban,
trụ sở UBND huyện
Chiều h00’:    
Thứ 5
04/7
Sáng  
 
7h00’: Dự tham quan nội dung thực binh diễn tập (01 ngày)
Đ/c Khoa, Hải, Bạch, Quynh, Thanh, Vĩnh, Vinh, Sắc, Loan, Thắm, Huy Tại xã A Xing
8h00’: Dự hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 Đ/c Sơn Hội trường UBND huyện
Chiều Làm việc chuyên môn    
Thứ 6
05/7
Sáng 7h30’: Dự họp UBND huyện Hướng Hóa (phiên mở rộng) Đ/c Quynh Hội trường UBND huyện
8h00’: Dự họp thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ tổng thể để GPMB xây dựng tiểu dự án: sửa chữa và nâng cao an toán tập (WB8) tỉnh Quảng Trị
 
Đ/c Thanh Tại BQL DA ĐTXD và PTQĐ huyện
 
Chiều 15h00’: Hội ý tuần UBND thị trấn Cán bộ, công chức UBND thị trấn Hội trường UBND thị trấn
 

Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID