LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 28 CỦA CƠ QUAN THỊ TRẤN KHE SANH (Từ ngày 06/7 đến ngày 10/7/2020) (Lịch phát lần thứ hai)

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ 2
06/7
Sáng 7h00’: Chào cờ đầu tháng 7 năm 2020 Toàn thể cán bô, công chức cơ quan thị trấn Hội trường UBND thị trấn
7h30’: Dự khai mạc giải bóng đá 7 người của khối 2 Đ/c Châu Sân bóng Thiên Hoàng,
khối 3B
7h00’: Giao ban MTTQ huyện Đ/c Anh Phòng MTTQ huyện
8h00’: Hội ý tuần CB, CC UBND thị trấn Cán bộ, công chức UBND TT Hội trường UBND thị trấn
Chiều 14h00’: Dự hội nghị BCH Hội Người Cao tuổi thị trấn Đ/c Hải, Châu Hội trường UBND thị trấn
15h00’: Làm việc về GPMB tại khối 3B Đ/c Hữu, Dũng, Vũ Tại khối 3B
13h30’: Khảo sát công tác khuyến học tại khối 6 Đ/c Bạch Tại khối 6
13h30’: Giám sát đường bê tông khối 6 Đ/c Anh Tại khối 6
Thứ 3
07/7
Sáng 8h00’: Tập huấn xây dựng kế hoạch “B” năm 2020 Đ/c Khoa, Hữu, Vĩnh Hội trường BCH Quân sự huyện
Chiều 14h00’: Họp triển khai việc kiểm tra, xác minh một số hộ nghèo, hộ cận nghèo tại khối 7 Đ/c Hải, Bạch, Anh, Châu, Tuấn, Hưng, Yến, Luân, Lan; Theo Giấy mời Hội trường UBND thị trấn
13h30’: Dự họp UBND huyện mở rộng Đ/c Hữu Hội trường UBND huyện
13h30’: Tham gia làm việc với Công ty điện gió Đ/c Vũ Tại khối 7
Thứ 4
08/7
Sáng 7h30’: Dự tổng kết năm học 2019-2020 tại trường THPT Hướng Hóa Đ/c Hữu Trường THPT Hướng Hóa
7h00’: Làm việc tại Chi cục Thuế Đ/c Bạch Tại Chi cục Thuế huyện
6h30’: Tham gia huấn luyện Sĩ quan dự bị năm 2020 (15 ngày, từ 08 đến 22/7/2020) Đ/c Huy BCH Quân sự huyện
8h30’: Làm việc giải quyết đơn kiến nghị của công dân liên quan chính sách xã hội Đ/c Châu, Lan Tại khối 7
Chiều 14h00’: Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 14 HĐND huyện Cán bộ, công chức cơ quan thị trấn Hội trường UBND thị trấn
14h00’: Làm việc xử lý công trình biển quảng cáo và đèn chiếu sáng vi phạm hành lang lưới điện cao áp Đ/c Châu, Dũng, Vũ Tại Cửa hàng Viettel Store,
số 66 Lê Duẩn, TT. Khe Sanh
14h00’: Dự họp bàn về việc triển khai các văn bản các cấp về công tác khuyến học Đ/c Hải, Bạch, Châu, Yến Tại Hội Khuyến học huyện
13h30’: Đi về khối dân cư nắm tình hình các hiện tượng tín ngưỡng, tôn giáo mới Đ/c Yến Tại khối 1
Thứ 5
09/7
Sáng 7h30’: Dự họp tại Huyện ủy Đ/c Khoa, Hữu Tại Huyện ủy Hướng Hóa
7h00’: Đi về khối dân cư nắm tình hình các hiện tượng tín ngưỡng, tôn giáo mới Đ/c Yến Tại khối 7
Chiều 14h00’: Họp Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thị trấn Hội đồng XĐ mức độ khuyết tật Hội trường UBND thị trấn
13h30’: Giám sát đường bê tông khối 6 Đ/c Anh Tại khối 6
13h30’: Đi về khối dân cư nắm tình hình các hiện tượng tín ngưỡng, tôn giáo mới Đ/c Yến Tại khối 2
Thứ 6
10/7
Sáng 7h30’: Dự họp tại Huyện ủy Đ/c Khoa, Hữu Tại Huyện ủy
7h00’: Tham gia buổi tham vấn cộng đồng về làm đường Hùng Vương giai đoạn 2 Đ/c Vũ Tại khối 7
7h00’: Đi về khối dân cư nắm tình hình các hiện tượng tín ngưỡng, tôn giáo mới Đ/c Yến Tại khối 4
8h00’: Tham gia buổi làm việc về kiểm kê tài sản GMPB làm đường Hùng Vương Km2+00 Đ/c Vũ Tại thực địa:
Km2 đường Hùng Vương
Chiều 13h30’: Tham gia đoàn MTTQ huyện khảo sát nhà hộ nghèo dột nát Đ/c Anh Tại khối 1,2,6
13h30’: Đi về khối dân cư nắm tình hình các hiện tượng tín ngưỡng, tôn giáo mới Đ/c Yến Tại khối 5
13h30’” Giao ban Phòng TNMT huyện Đ/c Vũ Tại Phòng TNMT huyện
 

Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID