LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 28 CỦA CƠ QUAN THỊ TRẤN KHE SANH (Từ ngày 05/7/2021 đến ngày 11/7/2021)

–––––––––––

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ Hai
05/7
Sáng - 07h00p: Chào cờ đầu tháng 7/2021 Toàn thể CB, CC thị trấn Hội trường
UBND thị trấn
- 07h00p: Học trung cấp chính trị (tập trung) - Đ/c: Tuấn Trường Trung cấp
chính trị Lê Duẩn
-07h30p: Huấn luyện dân quân (cả tuần) Đ/c: Vĩnh, Huy, Trọng Thao trường Hướng Tân
Chiều Làm việc chuyên môn    
Thứ Ba
06/7
Sáng - 8h00p: Khảo sát xây dựng nhà ở HN, HCN Đ/c Yến Khối 2
-8h30p: Hội ý đầu tuần Chủ tịch, PCT, các CC (trừ Tư pháp và Quân sự) Phòng Chủ tịch
-9h00: Tham gia thực hiện tạm giữ tài sản của người thi hành án Đ/c: Châu Trụ sở Công an TT
Chiều - 14h00p: Họp Ban Pháp chế HĐND Đ/c Yến UBND thị trấn
Thứ Tư
07/7
Sáng  -8h00p: Thường trực HĐND họp với UBND Đ/c: Hữu, Châu, Yến, Loan. Huệ Phòng Hội LHPN thị trấn
-8h00p: Kiểm kê tài sản bị ảnh hưởng để GPMB Đ/c: Vũ Khối 2 và 3B
- 8h00p: Khảo sát xây dựng nhà ở HN, HCN (cả ngày) Đ/c Yến Khối 3B
 -10h30p: Làm việc với Sở TN&MT Đ/c: Hữu, Vũ Thực địa
Chiều -14h00p: Giải quyết kiến nghị của công dân Đ/c: Hữu, Dũng Hội trường
UBND thị trấn
 -14h30p: Làm việc về công tác phòng, chống dịch Covid-19 Đ/c: Hữu Phòng họp số 1, trụ sở HĐND-UBND huyện
Thứ Năm
08/7
Sáng  -7h30p: Họp UBND huyện mở rộng Đ/c: Hữu Hội trường UBND huyện
- 8h00p: Khảo sát xây dựng nhà ở HN, HCN (cả ngày) Đ/c Yến Khối 7
   -8h30p: Họp GPMB tuyến đường Hùng Vương Đ/c: Hữu, Dũng Ban QLDA ĐT XD&PTQĐ huyện
Chiều -14h00p: Giải quyết đơn thư Đ/c: Dũng Khối 3B
   -14h30p: Kiểm tra nghiệm thu gói thầu chỉnh trang Đô thị Khe Sanh năm 2020 Đ/c: Hữu Ban QLDA ĐT XD&PTQĐ huyện
Thứ Sáu
9/7
Sáng -8h00p: Công tác kiểm tra về Quản lý nhà nước trong lĩnh vực TN&MT Đ/c: Hữu,  Vũ Hội trường
UBND thị trấn
Chiều - 14h00p: Khảo sát xây dựng nhà ở HN, HCN(cả ngày) Đ/c Yến Khối 1
Thứ Bảy
10/7
Sáng Nghỉ    
Chiều Nghỉ    
Chủ nhật
11/7
Sáng Nghỉ    
Chiều Nghỉ    

Thông báo
Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID