LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 28 CỦA UBND THỊ TRẤN KHE SANH (Từ ngày 09/7 đến ngày 13/7/2018) (Lịch phát lần thứ nhất)

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
 
Thứ 2
09/7
Sáng 9h00: Dự kiểm tra thực tế GPMB sửa chữa đường Nguyễn Đình Chiểu Đ/c Quynh Tại thực địa (khối 3B)
Chiều 14h00: Dự kỷ niệm 10 năm ngày đầu gặp mặt và thành lập Hội Cội Nguồn Khe Sanh Đ/c Thanh Tại Nhà hàng Đắc Luận, khối 4
Thứ 3
10/7
Sáng 7h30’: Họp UBND thị trấn tháng 7 năm 2018 Toàn thể cán bộ, công chức thị trấn Hội trường UBND thị trấn
Chiều  
14h00: Dự họp BCĐ rút kinh nghiệm sau Lễ của thị trấn
Đ/c Quynh, Thanh, Châu, Sắc, Thắm Hội trường UBND thị trấn
Thứ 4
11/7
Sáng 8h00’: Dự bốc thăm các lô đất ở bố trí tái định cư tại điểm tái định cư đường Hùng Vương Đ/c Quynh, Vũ Tại thực địa (khối 1)
Chiều 14h00’: Dự bốc thăm các lô đất ở bố trí tái định cư tại điểm tái định cư đường Hùng Vương Đ/c Quynh, Vũ Tại thực địa (khối 1)
Thứ 5
12/7
Sáng 7h00: Dự họp thông qua các văn bản chuẩn bị kỳ họp thứ 6 HĐND thị trấn Đ/c Quynh, Thanh, Vĩnh, Luyện, Sắc, Thắm Hội trường UBND thị trấn
7h30: Dự Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2018 Đ/c Luận, Bình Hội trường Liên đoàn Lao động huyện
Chiều Làm việc chuyên môn    
Thứ 6
13/7
Sáng 8h00: Dự Hội nghị sơ kết công tác  6 tháng đầu năm 2018 của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đ/c Dũng, Vũ Hội trường Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện
Chiều 15h00:  Hội ý tuần Toàn thể cán bộ công chức UBND thị trấn Hội trường UBND thị trấn
 

Thông báo
GIấy mời
Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID