LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 28 CỦA UBND THỊ TRẤN (TỪ NGÀY 03/7 ĐẾN NGÀY 07/7/2017)

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
 
Thứ 2
03/7
Sáng 7h00: Chào cờ đầu tháng
 
 
Toàn thể cán bộ
công chức UBND TT
Trụ sở UBND thị trấn
Sáng 8h00: Tham gia xác định ranh giới sử dụng đất theo đơn đề nghị của ông Đoàn Trung Đ/c Vũ Tại nhà ông Đoàn trung
Chiều  
14h00: Dự giao ban công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2017
 
Đ/c Thanh Hội trường UBND thị trấn
Thứ 3
04/7
Sáng 8h00: Tập huấn cấp mã số đơn vị
 
Đ/c Sắc Hội trường UBND huyện
Chiều 14h00: Thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị Quyết tại kỳ họp thứ 4, HĐND khóa X Đ/c Quynh, Thanh, Sắc Loan Hội trường UBND huyện
Thứ 4
05/7
Sáng 7h30: Họp UBND huyện 6 tháng đầu năm 2017 (phiên mở rộng) Đ/c  Quynh Hội trường chung Khu hành chính huyện
7h30: Dự hội nghị sơ kết công tác tư pháp tháng đầu năm Đ/c  Bình Hội trường chung Khu hành chính huyện
7h30 Tập huấn phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch Đ/c Luận Sở Tư pháp
Chiều 13h30: Dự hội nghị sơ kết công tác đảm bảo trật tự ATGT 6 tháng đầu năm Đ/c  Quynh Hội trường UBND huyện
13h30: Họp triển khai kế hoạch 206 và 218 của UBND huyện Đ/c Thanh, Lan, Loan Hội trường UBND huyện
Thứ 5
06/7
Sáng Làm việc chuyên môn    
Chiều 13h30: Giao ban cụm ATLCSSCĐ - ANTT Quý II Đ/c Quynh, Vĩnh Hội trường UBND xã Húc
Thứ 6
07/7
Sáng  Làm việc chuyên môn    
Chiều  
16h00: Hội ý giao ban tuần
Toàn thể cán bộ, công chức UBND thị trấn Hội trường UBND thị trấn
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID