LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 28 CỦA UBND THỊ TRẤN (TỪ NGÀY 03/7 ĐẾN NGÀY 07/7/2017)

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
 
Thứ 2
03/7
Sáng 7h00: Chào cờ đầu tháng
 
 
Toàn thể cán bộ
công chức UBND TT
Trụ sở UBND thị trấn
Sáng 8h00: Tham gia xác định ranh giới sử dụng đất theo đơn đề nghị của ông Đoàn Trung Đ/c Vũ Tại nhà ông Đoàn trung
Chiều  
14h00: Dự giao ban công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2017
 
Đ/c Thanh Hội trường UBND thị trấn
Thứ 3
04/7
Sáng 8h00: Tập huấn cấp mã số đơn vị
 
Đ/c Sắc Hội trường UBND huyện
Chiều 14h00: Thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị Quyết tại kỳ họp thứ 4, HĐND khóa X Đ/c Quynh, Thanh, Sắc Loan Hội trường UBND huyện
Thứ 4
05/7
Sáng 7h30: Họp UBND huyện 6 tháng đầu năm 2017 (phiên mở rộng) Đ/c  Quynh Hội trường chung Khu hành chính huyện
7h30: Dự hội nghị sơ kết công tác tư pháp tháng đầu năm Đ/c  Bình Hội trường chung Khu hành chính huyện
7h30 Tập huấn phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch Đ/c Luận Sở Tư pháp
Chiều 13h30: Dự hội nghị sơ kết công tác đảm bảo trật tự ATGT 6 tháng đầu năm Đ/c  Quynh Hội trường UBND huyện
13h30: Họp triển khai kế hoạch 206 và 218 của UBND huyện Đ/c Thanh, Lan, Loan Hội trường UBND huyện
Thứ 5
06/7
Sáng Làm việc chuyên môn    
Chiều 13h30: Giao ban cụm ATLCSSCĐ - ANTT Quý II Đ/c Quynh, Vĩnh Hội trường UBND xã Húc
Thứ 6
07/7
Sáng  Làm việc chuyên môn    
Chiều  
16h00: Hội ý giao ban tuần
Toàn thể cán bộ, công chức UBND thị trấn Hội trường UBND thị trấn
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thông báo
GIấy mời
Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID