LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 29 CỦA UBND THỊ TRẤN (TỪ NGÀY 10/7 ĐẾN NGÀY 14/7/2017)

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
 
Thứ 2
10/7
Sáng Làm việc chuyên môn    
Chiều Làm việc chuyên môn    
Thứ 3
11/7
Sáng 7h30: Dự hội nghị sơ kết công tác tư pháp tháng đầu năm Đ/c  Bình, Luận Hội trường chung Khu hành chính huyện
7h30: Giải quyết đơn tranh chấp đất của Hộ ông Y Cu Té tại Khối 5 Đ/c Vũ Tại đại điểm tranh chấp
Chiều Làm việc chuyên môn    
Thứ 4
12/7
Sáng 7h30: Tham gia đoàn giám sát của HĐND Đ/c  Thanh Chợ Khe Sanh
7h30: Dự hội nghị sơ kết công tác tư pháp tháng đầu năm Đ/c  Bình, Luận Hội trường chung Khu hành chính huyện
7h30: Dự họp ban tổ chức các ngày lễ lớn huyện Đ/c Quynh Tại phòng họp sô 1, trụ sở HĐND và UBND huyện
Chiều 13h30: Tham gia đoàn giám sát của HĐND Đ/c  Thanh Hội trường UBND huyện
14h00: Thông qua chương trình nội dung kỳ họp  thứ 4 HĐND thị trấn Khe Sanh Đ/c  Quynh, Vĩnh, Loan, Sắc Hội trường UBND thị trấn
  Sáng 13h30: Sơ kết 6 tháng công tác Hội Thanh niên xung phong thị trấn Đ/c Thanh Hội trường UBND thị trấn
Thứ 5
13/7
8h30:  Phối hợp với trung tâm quỹ đất huyện giải quyết một số vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng tuyến đường Đoàn Khuê và Lê Quang Đạo Đ/c  Thanh Ttrung tâm quỹ đất huyện
Chiều Làm việc chuyên môn    
Thứ 6
14/7
Sáng  7h30: Sơ kết  tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm. Toàn thể cán bộ, công chức UBND thị trấn Hội trường UBND thị trấn
Chiều  
16h00: Làm việc chuyên môn
   
 
 
 

Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID