LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 30 CỦA UBND THỊ TRẤN (TỪ NGÀY 17/7 ĐẾN NGÀY 21/7/2017)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 30 CỦA UBND THỊ TRẤN (TỪ NGÀY 17/7 ĐẾN NGÀY 21/7/2017)

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
 
Thứ 2
107/7
Sáng 7h30: Tập huấn công tác hội thẩm ( cả ngày)
 
Đ/c Quynh Toàn án tỉnh
  7h30: Tham giá tấp huấn lớp  bồi dưỡng kỷ năng quản lý, điều hành năm 2017 (thời gian 5 ngày từ ngày 17/7 đến 21/7/2017) Đ/c Thanh Hội trường Khách sạn Khánh phương
Chiều Làm việc chuyên môn    
Thứ 3
118/7
Sáng 7h30: Họp HĐND thị trấn kỳ họp thứ 4 nhiệm kỳ 2016 - 2021 Toàn thể cán bộ, công chức UBND Hội trường chung Khu hành chính huyện
Chiều 13h30: Họp HĐND thị trấn kỳ họp thứ 4 nhiệm kỳ 2016 - 2021 Toàn thể cán bộ, công chức UBND Hội trường chung Khu hành chính huyện
Thứ 4
19/7
Sáng 7h30: Họp HĐND huyện (kỳ họp thứ tư - HĐND khóa X). Đ/c Quynh Hội trường UBND huyện
Chiều 14h00: Họp HĐND huyện (kỳ họp thứ tư - HĐND khóa X). Đ/c Quynh Hội trường UBND huyện
Thứ 5
20/7
Sáng 7h30: Họp HĐND huyện (kỳ họp thứ tư - HĐND khóa X). Đ/c Quynh Hội trường UBND huyện
Chiều 14h00: Họp HĐND huyện (kỳ họp thứ tư - HĐND khóa X). Đ/c Quynh Hội trường UBND huyện
Thứ 6
21/7
Sáng  8h00:  Tham dự họp công tác giải phóng mặt bằng Đ/c Quynh Hội trường UBND huyện
8h00: Tham dự lễ khởi công xây dựng nhà đồng đội tại khối 1 Đ/c Thanh Địa điểm Khởi công
Chiều  
16h00: Hội ý giao ban tuần
Toàn thể cán bộ, công chức UBND thị trấn Hội trường UBND thị trấn
 

Thông báo
GIấy mời
Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID