LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 30 CỦA UBND THỊ TRẤN (TỪ NGÀY 17/7 ĐẾN NGÀY 21/7/2017)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 30 CỦA UBND THỊ TRẤN (TỪ NGÀY 17/7 ĐẾN NGÀY 21/7/2017)

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
 
Thứ 2
107/7
Sáng 7h30: Tập huấn công tác hội thẩm ( cả ngày)
 
Đ/c Quynh Toàn án tỉnh
  7h30: Tham giá tấp huấn lớp  bồi dưỡng kỷ năng quản lý, điều hành năm 2017 (thời gian 5 ngày từ ngày 17/7 đến 21/7/2017) Đ/c Thanh Hội trường Khách sạn Khánh phương
Chiều Làm việc chuyên môn    
Thứ 3
118/7
Sáng 7h30: Họp HĐND thị trấn kỳ họp thứ 4 nhiệm kỳ 2016 - 2021 Toàn thể cán bộ, công chức UBND Hội trường chung Khu hành chính huyện
Chiều 13h30: Họp HĐND thị trấn kỳ họp thứ 4 nhiệm kỳ 2016 - 2021 Toàn thể cán bộ, công chức UBND Hội trường chung Khu hành chính huyện
Thứ 4
19/7
Sáng 7h30: Họp HĐND huyện (kỳ họp thứ tư - HĐND khóa X). Đ/c Quynh Hội trường UBND huyện
Chiều 14h00: Họp HĐND huyện (kỳ họp thứ tư - HĐND khóa X). Đ/c Quynh Hội trường UBND huyện
Thứ 5
20/7
Sáng 7h30: Họp HĐND huyện (kỳ họp thứ tư - HĐND khóa X). Đ/c Quynh Hội trường UBND huyện
Chiều 14h00: Họp HĐND huyện (kỳ họp thứ tư - HĐND khóa X). Đ/c Quynh Hội trường UBND huyện
Thứ 6
21/7
Sáng  8h00:  Tham dự họp công tác giải phóng mặt bằng Đ/c Quynh Hội trường UBND huyện
8h00: Tham dự lễ khởi công xây dựng nhà đồng đội tại khối 1 Đ/c Thanh Địa điểm Khởi công
Chiều  
16h00: Hội ý giao ban tuần
Toàn thể cán bộ, công chức UBND thị trấn Hội trường UBND thị trấn
 

Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID