LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 31 CỦA CƠ QUAN THỊ TRẤN KHE SANH (Từ ngày 26/7/2021 đến ngày 01/8/2021)

 

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ Hai
26/7
Sáng - 07h00p: Học trung cấp chính trị (tập trung) - Đ/c: Tuấn Trường Trung cấp
chính trị Lê Duẩn
 -8h00p: Tham dự lễ phát động trực tuyến “Tuần lễ cao điểm” phòng, chống dịch Covid-19 - Đ/c: Hữu Trụ sở HĐND&UBND huyện
Chiều -13h30p: Giao ban công tác QS-QP tháng 08 Đ/c: Vĩnh Hội trường Ban CHQS huyện
-14h00p: Nghiệm thu công trình xây dựng nhà hộ nghèo - Đ/c: Yến Khối 4
-14h00p: Giải quyết công tác GPMB của ông Lê Xuân Du  
Đ/c: Hữu, Vũ
Tầng 2, Trụ sở Ban QLDA ĐTDA&PTQĐ
-15h30p: Giải quyết đơn của ông Nguyễn Nhật Đức Đ/c: Hữu, Vũ
Thứ Ba
27/7
Sáng  -8h00p: Dự kỳ họp thứ ba HĐND huyện khoá XI, nhiệm kỳ 2021-2026 (cả ngày) HOÃN - Đại diện TT HĐND thị trấn
- Đ/c: Hữu, Yến, Tuấn
Trụ sở HĐND&UBND huyện
Chiều Làm việc chuyên môn    
Thứ Tư
28/7
Sáng  -8h00p: Thu hồi đất thực hiện đường Hùng Vương Đ/c: Hữu, Vũ Trung tâm HTCĐ khối 2
   -8h00p: Dự kỳ họp thứ ba HĐND huyện khoá XI, nhiệm kỳ 2021-2026 (cả ngày) HOÃN - Đại diện TT HĐND thị trấn
- Đ/c: Hữu, Yến, Tuấn
Trụ sở HĐND&UBND huyện
Chiều -13h30p: Làm việc với các hộ gia đình về phương án bồi thường đường dây 220kv  
Đ/c: Châu, Vũ
Khối 7
-14h00p: Thống nhất nội dung Quy hoạch phân khu xây dựng thị trấn Khe Sanh Đ/c: Hữu, Dũng Phòng Kinh tế và Hạ tầng
Thứ Năm
29/7
Sáng Làm việc chuyên môn  
 
 
Chiều Làm việc chuyên môn  
 
 
Thứ Sáu
30/7
Sáng -8h00p: Tập huấn công tác kiểm soát công tác TTHC  
Đ/c: Loan
Hội trường UBND huyện
Chiều -14h00p: Tập huấn quy trình chứng thực bản sao điện tử  
Đ/c: Bình
Hội trường UBND huyện
Thứ Bảy
31/7
Sáng  Nghỉ    
Chiều Nghỉ    
Chủ nhật
01/8
Sáng Nghỉ    
Chiều Nghỉ    

Thông báo
Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID